MathUp to konferencja zastosowań matematyki, ale inna niż wszystkie. Jest przygotowywana przez studentów, a uczestnicy i publiczność nie muszą znać się na tej dziedzinie wiedzy. Wystarczy entuzjazm, zainteresowanie i otwarte głowy.

Jutro, 10 kwietnia, od godz.10:00 do godz.17:15 (z krótką przerwą na kawę) aula E1 na Wydziale EEIA (bud. A10) będzie można wysłuchać kilkunastu wystąpień, które pokazują, jak matematyka jest silnie związana z naturą, sztuką i technologią oraz jak liczby napędzają innowacje.

Referaty studentek i studentów mówić będą m.in. o królowej nauk w motorsporcie, o teorii gier, która dowodzi, że warto być dobrym człowiekiem, o narzędziach matematycznych oraz algorytmach umożliwiających optymalny i satysfakcjonujący domowników dobór mebli do mieszkania, o powiązaniach między wzorcami natury a ludzką innowacyjnością, o zastosowaniu matematyki w inżynierii dźwięku i wkładzie Polaków w rozszyfrowanie enigmy.

W konferencji wezmą udział studiujący z Polski (Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)oraz z zagranicy (University of Aveiro, Karlsruhe Institute of Technology, Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, Istanbul Technical University).

Będą różne nagrody, a najważniejszą z nich jest Puchar Dziekana prof. PŁ Jacka Kucharskiego.

Szczegółowy harmonogram na stronie