Sześć łódzkich uczelni publicznych: Politechnika, Uniwersytet, Uniwersytet Medyczny, Szkoła Filmowa oraz Akademie: Sztuk PięknychMuzyczna, zainaugurują wspólnie nowy rok akademicki w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 2 października (poniedziałek) o godz. 12.00 w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – ul. Narutowicza 20/22. Będzie to wydarzenie, które zastąpi inaugurację na Politechnice Łódzkiej.

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Elżbiety Żądzińskiej. Tradycyjnie odbędzie się immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów z poszczególnych uczelni. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nowe spojrzenie na naszą planetę: od załogowych lotów kosmicznych do obserwacji Ziemi” wygłosi astronauta, absolwent Politechniki Łódzkiej dr inż. Sławosz Uznański. Wydarzenie uświetni Chór Akademii Muzycznej oraz występ artystyczny studentów Szkoły Filmowej.

To będzie pierwsza wspólna inauguracja, od czasu utworzenia przez uczelnie publiczne Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (ŁPA) – organizacji, która ma na celu konsekwentne zacieśnianie wzajemnej współpracy dla dobra społeczności akademickiej, a także naszego miasta, województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju, i za granicą.

Uroczystość będzie transmitowana w Internecie przez Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy do oglądania.

Partnerem wydarzenia jest Filharmonia Łódzka.

https://youtu.be/Qn7SnW7r5cM