Konkurs na propozycję aktywności podczas II Międzynarodowego Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast”

W dniach 7-8 czerwca 2022 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje II Międzynarodowy Kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”, który będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast widzianej przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu.

Tematami poruszanymi podczas drugiej edycji Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast” będą, m.in.:

  • Urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej
  • Miasto odpowiedzialne za wodę
  • Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta a zmiany klimatu – wyzwania planistyczne i instytucjonalne
  • Systemy transportowe i telekomunikacyjne w warunkach zmian klimatycznych
  • Miasta w układach powiązań funkcjonalnych (w skali globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej)
  • Kształcenie nowych kompetencji jako fundamentu miasta regeneracyjnego
  • Kultura jako miejska dźwignia regeneracyjna
  • Regeneracja miasta w świetle potrzeb zdrowotnych i wyzwań klimatycznych

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie www.regeneracjamiast.pl

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy.

Do współtworzenia Kongresu chcemy zaprosić młodych ludzi, studentów i doktorantów łódzkich uczelni, w szczególności tych współpracujących w ramach kół naukowych i organizacji studenckich. Autorzy najciekawszych propozycji zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji, paneli dyskusyjnych czy wystawcy w strefie wystawienniczej, a same zgłoszone do Konkursu propozycje znajdą się w programie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

ZASADY KONKURSU ORAZ FORMULARZ APLIKACYJNY