Konkurs na propozycję aktywności podczas I Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych”

W dniach 22-23 czerwca 2021 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”, podczas którego zajmować się będziemy strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej.

Tematami poruszanymi na pierwszej edycji Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych” będą:

  • finansowanie rozwoju i rewitalizacji miast;
  • wyzwania rozwojowe miast przemysłowych funkcjonujących w sferze oddziaływania stołecznych metropolii;
  • niebiesko – zielone miasta;
  • społeczny wymiar regeneracji miasta przemysłowego;
  • polityka miejska i przestrzenna wobec nowej organizacji przemysłu;
  • nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych;
  • industrialne dziedzictwo – miasto przemysłowe: wczoraj, dziś i jutro;

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie na stronie www.regeneracjamiast.pl

Do współtworzenia Kongresu chcemy zaprosić młodych ludzi, studentów i doktorantów łódzkich uczelni, w szczególności tych współpracujących w ramach kół naukowych i organizacji studenckich. Autorzy najciekawszych propozycji zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji, paneli dyskusyjnych czy wystawcy w strefie wystawienniczej, a same zgłoszone do Konkursu propozycje znajdą się w programie wydarzenia.

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl, bądź telefoniczny 506 665 029.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!