W dniach 22-23 czerwca 2021 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”, podczas którego zajmować się będziemy strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej.

Tematami poruszanymi na pierwszej edycji Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych” będą:

  • finansowanie rozwoju i rewitalizacji miast;
  • wyzwania rozwojowe miast przemysłowych funkcjonujących w sferze oddziaływania stołecznych metropolii;
  • niebiesko – zielone miasta;
  • społeczny wymiar regeneracji miasta przemysłowego;
  • polityka miejska i przestrzenna wobec nowej organizacji przemysłu;
  • nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych;
  • industrialne dziedzictwo – miasto przemysłowe: wczoraj, dziś i jutro;

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie na stronie www.regeneracjamiast.pl

Do współtworzenia Kongresu chcemy zaprosić młodych ludzi, studentów i doktorantów łódzkich uczelni, w szczególności tych współpracujących w ramach kół naukowych i organizacji studenckich. Autorzy najciekawszych propozycji zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji, paneli dyskusyjnych czy wystawcy w strefie wystawienniczej, a same zgłoszone do Konkursu propozycje znajdą się w programie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!


REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, które jest realizatorem programu Młodzi w Łodzi.

2. W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych, w tym grupy studentów i doktorantów reprezentujące koła naukowe i organizacje studenckie.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować propozycję aktywności możliwej do zrealizowania podczas trwania Kongresu, np.: prelekcji, prezentacji, panelu dyskusyjnego, wystawy, stoiska itp., krótko ją opisać (ok. 3 000 znaków ze spacjami) oraz wysłać wraz z danymi zgłaszającego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Propozycja powinna zawierać minimum:

a) rodzaj aktywności

b) tytuł aktywności

c) uzasadnienie dla przeprowadzenia takiej aktywności w kontekście tematyki, którą porusza kongres, czy uzasadnienia innych problemów urbanistycznych

d) proponowaną grupę docelową odbiorców aktywności

e) uczestników aktywności.

4. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać w dniach 1-31 marca 2021 r. W tym okresie będzie możliwość wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.mlodziwlodzi.pl. (patrz poniżej)

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mlodziwlodzi.plw dniu 16 kwietnia 2021 r. Laureaci konkursu otrzymają informację o wygranej drogą mailową.

6. Zgłoszone propozycje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

7. Każdy z zarejestrowanych użytkowników www.mlodziwlodzi.pl uprawniony jest do zgłoszenia jednej propozycji aktywności w trakcie trwania konkursu. Koła naukowe i organizacje studenckie mogą zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji aktywności z zaznaczeniem, że każda z propozycji musi być zgłoszona przez innego zarejestrowanego użytkownika strony www.mlodziwlodzi.pl

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie.

9. Nagrodą w Konkursie jest możliwość czynnego udziału w Kongresie „Regeneracja Miast Przemysłowych” poprzez możliwość realizacji propozycji zgłoszonej do Konkursu. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze propozycje wybrane przez Organizatora. Organizator może również przyznać wyróżnienia.

10. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

11. Uczestnicy konkursu potwierdzają zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Łodzi, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


Aby wziąć udział w Konkursie wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl oraz zgłoszenia do Konkursu dokonuje tylko jeden przedstawiciel koła naukowego lub organizacji studenckiej. Będzie to osoba kontaktowa we wszystkich sprawach związanych z Konkursem oraz w przypadku wygranej z udziałem w Kongresie.


WYNIKI KONKURSU

Organizator zdecydował o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień w konkursie:

  1. Pan Dominik Malinowski student kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej za propozycję prezentacji/panelu dyskusyjnego Zwiększenie wydajności i przepustowości skrzyżowań z acykliczną sygnalizacją świetlną sieci miejskiej
  2. Pani Aneta Sztandera studentka kierunku Inwestycje i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego za propozycję prelekcji Medykids dla wszystkich