Dobra energia – pod tym hasłem 30-31 maja 2023 r. w budynku dawnej elektrociepłowni EC1 Łódź odbędzie się III edycja Kongresu Regeneracja Miast, poświęcona tematyce transformacji energetycznej. Rejestracja jest bezpłatna, a w wydarzeniu będzie można wziąć udział stacjonarnie lub online.

Już 60 procent ludzkości mieszka w miastach. Budujemy coraz więcej, urbanizujemy tereny podmiejskie na potęgę. Jednocześnie nie chcemy mieszkać w zabetonowanych, autocentrycznych, zanieczyszczonych smogiem i hałasem miastach. Chcemy żyć w miastach zdrowych i zrównoważonych, korzystać z niskoemisyjnego transportu zbiorowego, mieszkać i pracować w energooszczędnych budynkach, w otoczeniu zieleni, drzew i usług na wyciągnięcie ręki. Jak więc zrealizować nasze dążenia do życia w przyjaznym miejskim środowisku? Jakich działań i zmian w prawie potrzebujemy natychmiast, a jakich w dłuższej perspektywie? Jak sieciować ze sobą uczestników miejskiej gry, aby ich wpływ na zmiany był zauważalny i skuteczny?

Transformacja energetyczna to złożony proces, który wymaga nowych kompetencji władz publicznych, przemian w systemach wartości, dostosowania systemów regulacyjnych do długofalowego myślenia strategicznego.

– Mimo że postęp technologiczny sprzyja decentralizacji zaopatrzenia w energię odnawialną i oszczędne jej użytkowane, to obserwujemy silną presją krajową i międzynarodową na rzecz utrzymania monopolu dostawców i nośników energii. Grozi to spowolnieniem nieuniknionego procesu transformacji w stronę OZE i zmarnowaniu potencjału energetycznego Polski, co w dłuższej perspektywie obniży konkurencyjność gospodarczą naszego kraju. Aktualnie podejmowane spontaniczne decyzje w dziedzinie energetyki, oparte na krótkookresowych i populistycznych przesłankach tylko potwierdzają to ryzyko  – zauważa prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast.

 – Skutki transformacji energetycznej najmocniej odczujemy właśnie w strukturach zurbanizowanych. Miasta są największymi generatorami efektu cieplarnianego i to właśnie w nich tkwi największy potencjał do zmian poprzez odpowiednie procesy regeneracyjne i adaptacyjne. Jednocześnie miasta są też największymi źródłami innowacji i dobrych praktyk. Odpowiednia polityka globalna, regionalna i lokalna może te procesy usprawnić i przyśpieszyć. Dlatego celem wydarzenia jest wskazanie kluczowych współzależności procesu transformacji energetycznej miast, sformułowanie rekomendacji pod kątem problemów energetycznych, podniesienie świadomości w zakresie innowacji, a także wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast.

Podczas dwóch dni Kongresu poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. ubóstwa energetycznego w Polsce, migracji spowodowanych kosztami energii, planowania przestrzennego, budownictwa i działalności deweloperskiej, miast 15-minutowych, transportu indywidualnego i publicznego, finansowania inwestycji w sektorze energii, Europejskiego Zielonego Ładu, technologii, infrastruktury komunalnej, gospodarki obiegu zamkniętego, konfliktów przestrzennych w energetyce wiatrowej czy prosumenckich systemów energetycznych. W programie znalazła się m.in. sesja poświęcona wnioskom z II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, który miał miejsce w marcu tego roku. Celem tego spotkania z mieszkańcami było wypracowanie rozwiązań, które doprowadzą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. Pierwszy dzień zakończą 2-godzinne obrady I Łódzkiego Okrągłego Stołu Energetycznego, przy którym zasiądą eksperci i ekspertki z różnych środowisk: energetyki, architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, ekonomii, socjologii czy prawa. Wśród potwierdzonych prelegentów i prelegentek III Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast są m.in.: prof. UW dr hab. Krzysztof Meissner – Uniwersytet Warszawski; Annabel Short – Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material; Janusz Steinhoff – Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC; prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka; dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek – Bjerg Arkitektur, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; Włodzimierz Gołębiowski – Born Electric; r. pr. Marta Oryl – Kierownik Działu Prawnego Vortex Energy Polska Sp. z o.o.; Maciej Riemer – Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi; dr inż. arch. Marta Promińska – Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza, że będzie można uczestniczyć w nim zarówno stacjonarnie – w EC1 Łódź, jak i online – poprzez dedykowaną platformę streamingową. Więcej informacji i bezpłatna rejestracja: www.regeneracjamiast.pl.

O Kongresie Regeneracja Miast

Cykl Kongresowy Regeneracja Miast to wydarzenia poruszające tematykę regeneracji i zrównoważonego rozwoju miast, organizowane przez ruch intelektualno-społeczny Open Eyes Economy i Miasto Łódź. Partnerem głównym III Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast jest VEOLIA.