17 Celów rusza w trasę! Drugi przystanek – Łódź! Już 28 kwietnia odbędzie się druga konferencja z cyklu – 17 Celów w trasie „POZYTYWNA GOSPODARKA – BIZNES DLA ŚRODOWISKA – czyli na drodze do Agendy 2030”. Konferencję organizuje Kampania 17 Celów w partnerstwie z Miastem Łódź. Wspólnie zapraszamy na 3 godzinne wydarzenie, na którym poruszamy tematy z trzech zakresów: (zgodnych z Agendą 2030): PEOPLE, PLANET, PROSPERITY. W każdym z tych tematów odbędzie się inspirujące wystąpienie eksperta.

Kampania 17 Celów od ponad 5 lat mobilizuje biznes w Polsce do podejmowania wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym celu również szeroko edukujemy polskie firmy. W tym roku postanowiliśmy wyjść poza Warszawę i zorganizować cykl konferencji- 17 Celów w trasie, na którym podejmiemy najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o POZYTYWNEJ GOSPODARCE o tym, że nie szkodzić to już za mało, o tym, że firma powinna tworzyć wartość dodaną zarówno dla pracowników, społeczeństwa oraz środowiska. Dlaczego już nadszedł czas na ambitne działania i co to znaczy. Jakie stoją przed nami wyzwania, ale też jakie daje to szanse.

Drugim przystankiem na trasie będzie Łódź. Wspólnie z Urzędem miasta Łódź zapraszamy na 3 godzinne wydarzenie, na którym poruszamy się w 3 zakresach (zgodnych z Agendą 2030): PEOPLE, PLANET, PROSPERITY. W każdym z tych tematów odbędzie się inspirujące wystąpienie eksperta. O tym, CO POLACY WIEDZĄ O CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU opowie Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting, Inicjatorka Kampanii 17 Celów. O tym, że to właśnie PARTNERSTWA SĄ DROGĄ DO POZYTYWNEJ ZMIANY BIZNESU przekona nas Michał Mikołajczyk, Prokurent w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Od Jacka Hutyry, Climate Officera z Orange Polska dowiemy się również o tym, że DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU OPŁACAJĄ SIĘ. Poznamy również dużo praktycznych narzędzi i dobrych praktyk, które pomogą firmom efektywnie odpowiedzieć na wyzwania, a dzięki temu również zwiększyć swoją konkurencyjność. Następnie podczas sesji stolikowych uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z dobrymi praktykami oraz inicjatywami na rzecz Agendy 2030. Zadbamy również o wartościowy networking. Całe wydarzenie odbędzie się w pięknej postindustrialnej przestrzeni: Akademickie Centrum Designu. Po konferencji będą mogli państwo wraz z przewodnikiem zwiedzić Księży Młyn oraz spróbować przejażdżki na rowerze elektrycznym.

Partnerzy Kampanii 17 Celów
Inicjator: CSR Consulting
Patron honorowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy główni: BASF, Bank BNP Paribas, Carlsberg Polska, Orange Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Stena Recykling
Partnerzy merytoryczni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, UNEP/GRID Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Krajowa Izba Gospodarcza
Partnerzy samorządowi: Miasto Łódź

Więcej informacji
▪ Agenda oraz rejestracja na wydarzenie : https://kampania17celow.pl/wydarzenia/17-celow-wtrasie-lodz/

Cele Zrównoważonego Rozwoju
W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, pojedynczej organizacji czy nawet państwa.

▪ Więcej informacji: https://kampania17celow.pl

Kampania 17 Celów
Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.
W 2022 roku odbywa się już V edycja Kampanii pod hasłem „Partnerstwa Przyszłości”.
▪ Więcej informacji: https://kampania17celow.pl

Źródło: Informacje Organizatora