Fundacja po DRUGIE, która działa w Warszawie na rzecz młodzieży doświadczającej bezdomności opracowała Raport poświęcony temu problemowi. Nasza organizacja ma 12 letnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi (18-25 lat), którzy z różnych powodów na pierwszym etapie dorosłości znajdują się bez dachu nad głową. Wśród młodzieży korzystającej z naszego wsparcia są zarówno osoby, które przebywały w pieczy zastępczej i placówkach resocjalizacyjnych, jak i (coraz częściej) młodzież, która wychowała się w swojej rodzinie, a występujących w niej problemów nie zauważono.

Fundacja prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe, a od lipca 2022 roku również Dom dla Młodzieży. Są to jedyne takie miejsca w Polsce, które oferują schronienie i wsparcie całej grupie młodych ludzi doświadczających bezdomności, jedynym kryterium korzystania z naszej pomocy jest wiek. Dodatkowo – poza zakwaterowaniem – organizacja zapewnia wsparcie specjalistów (prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty uzależnień) oraz szereg innych działań, które mają doprowadzić do społecznej i zawodowej aktywizacji młodzieży.

Więcej o naszych działaniach mogą Państwo przeczytać:

Problem bezdomności młodzieży nie jest w Polsce traktowany jako osobne zjawisko społeczne wymagające osobnych narzędzi i polityk, a jednocześnie jest to  problem narastający i bez wątpienia wymagający debaty i rozwiązań. Jest niezwykle ważne, by młodzi ludzie, którzy znaleźli się w kryzysie bezdomności, otrzymali pomoc umożliwiającą im wejście w dorosłość, pokonanie trudności i stawanie się konstruktywnymi członkami społeczeństwa.

Wierzymy, że obecność na naszym wydarzeniu przedstawicieli władz odpowiadających i mających realny wpływ na kształtowaną w Polsce politykę społeczną, możliwość bliższego przyjrzenia się zjawisku i zapoznania z aktualnymi narzędziami wsparcia młodych ludzi, przyczynić się może do poprawy ich sytuacji.

Opracowany przez nas Raport bazuje w dużej mierze na doświadczeniu Fundacji, ale także na doświadczeniach innych specjalistów z Polski. Prace nad publikacją trwały ponad rok. Przez ten czas zespół badaczy, autorów raportu spotykał się z ekspertami – osobami reprezentującymi instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami (kuratorami, pracownikami socjalnymi, psychologami, wychowawcami) oraz młodzieżą, która ma w swoim doświadczeniu bezdomność. W ten sposób zbierane były informacje na temat problemu, sposobów jego rozwiązywania, istniejących narzędzi, podejścia do zjawiska.

Omówienie opracowania odbędzie się 23 maja 2023 na Uniwersytecie Łódzkim, w Auli A. Kamińskiego, na Wydziale Nauk o Wychowaniu, przy ul. Pomorskiej 46/48

W załączeniu do niniejszego maila zamieszczamy program wydarzenia, krótką prezentację naszego Raportu i właściwą publikację. Na spotkaniu w Łodzi chcemy Państwa zaprosić nie tylko do omówienia naszych spostrzeżeń i wniosków, ale również do wspólnej debaty na temat rozwiązań kierowanych do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) mierzących się z bezdomnością.

Prosimy o przesłanie  potwierdzenia uczestnictwa drogą mailową. Nasz adres: fundacja@podrugie.pl.

 

Program wydarzenia