W dniach 16-17 listopada 2023 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się uroczysta Konferencja z okazji 75-lecia istnienia Katedry Rachunkowości, renomowanego ośrodka dydaktycznego i badawczego w zakresie rachunkowości, który cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Celem konferencji jest wskazanie kluczowych obszarów badań naukowych Katedry Rachunkowości, wymiana poglądów na temat przyszłości zawodu księgowego oraz problemów teorii i praktyki rachunkowości.

Obrady będą poświęcone w szczególności:

 • Rachunkowości finansowej
 • Rachunkowości zarządczej
 • Aspektom podatkowym w rachunkowości
 • Uregulowaniom zawodu księgowego.

Dwudniowe spotkanie ma być również formą uczczenia pamięci Pani Profesor Alicji Jarugowej i podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat mieli wkład w rozwój Katedry Rachunkowości UŁ.


Więcej o Katedrze Rachunkowości:

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników, o bogatym doświadczeniu w zakresie:

 • dydaktycznym:
  • nasze kierunki studiów i specjalności wybiera corocznie największa liczba studentów Wydziału Zarządzania UŁ,
  • prowadzone przez nas studia podyplomowe przyciągają corocznie największą liczbę słuchaczy – największe studia podyplomowe w całym Uniwersytecie Łódzkim,
  • nasi pracownicy są wysoko oceniani przez studentów w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych na zakończenie każdego semestru
 • naukowym:
  • największa liczba publikacji na Wydziale Zarządzania UŁ;
  • pracownicy Katedry uczestniczą cyklicznie w najważniejszych konferencjach z zakresu rachunkowości w kraju i na świecie, wygłaszając referaty i prelekcje;
  • uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu: harmonizacji zasad rachunkowości w świecie, rozwoju systemów operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej
 • praktyki rachunkowości:
  • dziesiątki projektów z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej wdrożonych przez naszych pracowników w przedsiębiorstwach krajowych różnych branż i wielkości;
  • opracowany przez Pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ projekt Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim;
  • udział w zespołach, organizacjach i instytucjach zajmujących się przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) i regulacji środowiskowych (standardy, opinie, rekomendacje) rachunkowości w Polsce