InterHEI, czyli wsparcie przedsiębiorczości uczelni

Politechnika Łódzka rozpoczęła realizację kolejnego projektu finansowanego z programu Horyzont Europa. „Interdyscyplinarny program wspierania przedsiębiorczości w uczelniach (The Interdisciplinary HEI Entrepreneurship Fostering Program – InterHEI) to projekt, którego głównym obszarem zainteresowania jest żywność i zdrowie.

Dofinansowanie w wysokości 1,2 miliona euro – w tym 118 800 euro dla PŁ – zostało przyznane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach inicjatywy HEI EIT (Higher Education Initative European Institiute of Innovation&Technology), która ma pomóc instytucjom szkolnictwa wyższego być motorem innowacji i przedsiębiorczości.

Politechnika Łódzka jest partnerem projektu i liderem w zadaniu polegającym na stworzeniu Akademii Komercjalizacji Infrastruktury Badawczej.

– Nadrzędnym celem projektu InterHEI koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski jest wykorzystanie potencjału, możliwości i wiedzy naukowców do współtworzenia i realizacji projektów we współpracy z otoczeniem uczelni oraz nawiązania skutecznego dialogu z przemysłem i jednostkami rządowymi. Chcemy promować przedsiębiorcze myślenie. – wyjaśnia dr inż. Iwona Staniec koordynująca działania w PŁ.

Konsorcjum „InterHEI” składa się z 8 pełnoprawnych partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji, Serbii i Słowacji.

Pełnoprawni partnerzy konsorcjum „InterHEI”: Uniwersytet Warszawski (lider konsorcjum, Polska), Politechnika Łódzka (Polska), Loyola University (Hiszpania), Marmara University (Turcja), Instytut Technologii Żywności (Serbia), Rada Badań Naukowo-Technologicznych Turcji (TÜBİTAK), Perrotis College (Grecja) i Future Food Institute (Włochy).

Partnerzy stowarzyszeni z konsorcjum „InterHEI”: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska), Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska) i Bionanopark (Polska).

 

Źródło: Politechnika Łódzka