Studenckie Koło Naukowe Psychoseksuologii działające w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na II Ogólnopolską Psychoseksuologiczną Konferencję Studencką „Sekstant”, która odbędzie się 13 kwietnia 2024 r., na platformie MS Teams. Jest to wydarzenie, kierowane do studentów i doktorantów z całej Polski oraz wszystkich zainteresowanych tematyką psychoseksuologii.
Celem tegorocznego wydarzenia będzie przedstawienie historii edukacji seksualnej na ziemiach polskich. W 2024 roku mija równo 120 lat od pierwszej przeprowadzonej lekcji, którą można klasyfikować jako działanie na rzecz edukacji seksualnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Ta rocznica jest szczególnie ważna dla członków koła, gdyż jego codzienną misją jest upowszechnianie wiedzy na temat seksualności w przestrzeni internetowej. Problemy poruszane ponad 100 lat temu są nadal aktualne i niedostatecznie realizowane w dyskursie publicznym. Podczas wydarzenia zostanie wygłoszony wykład ekspercki dr Marty Jurczyk pt. „Masturbacja dziecięca – zajmować rączki, przekierować uwagę, czy ignorować? O nieskutecznych działaniach terapeutów, psychologów i rodziców”. Zostaną również zaprezentowane referaty i plakaty naukowe, przygotowane przez młodych naukowców, skoncentrowane na różnorodnych aspektach badawczych związanych z seksualnością w szerszym kontekście. Ostatnia część wydarzenia będzie poświęcona warsztatom w formie stacjonarnej, przygotowanym przez członków koła na tematy związane z seksualnością osób w spektrum autyzmu, z demencją i chorujących na zespół Downa, związku między pornografią a obrazem własnego ciała, a także roli rodzica jako pierwszego edukatora seksualnego.
Zapisy na konferencję odbywają się w formie zdalnej, przez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie wydarzenia na Facebook’u.
Duża dawka rzetelnej wiedzy, 13 kwietnia 2024 r., platforma MS Teams, zapisy na Facebook’u wydarzenia – liczba miejsc ograniczona.