HYDRO EXTRUSION POLAND funduje STYPENDIUM dla studenta PŁ


Studiujesz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej? Dzięki HYDRO EXTRUSION POLAND możesz zyskać STYPENDIUM w kwocie 800 zł brutto miesięcznie przez 9 miesięcy!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów inżynierskich lub student studiów drugiego stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, który:

  • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
  • jest zainteresowany odbyciem praktyk lub pracą w firmie Hydro Extrusion Poland Sp z o.o.;

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/