Program stypendialny firmy HYDRO EXTRUSION POLAND

Limit miejsc
1
Data rozpoczęcia
1 października 2021
Data zakończenia
29 października 2021
Data rozpoczęcia rekrutacji
1 października 2021
Godzina rozpoczęcia rekrutacji
00:00
Data zakończenia rekrutacji
29 października 2021
Godzina zakończenia rekrutacji
23:59
Regulamin
Uczelnia
Politechnika Łódzka
Wydział
Mechaniczny
Kierunek
Automatyka i robotyka, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Transport

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz regulaminem programu stypendialnego dostępnym do pobrania powyżej (Regulamin: Pobierz plik).

Formularz aplikacji należy wysłać wyłącznie elektronicznie. Do formularza należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacji.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, ułatwi to ocenę aplikacji przez Komisję Stypendialną.