Rabat 15-20% (szczegółowe warunki opisane na stronie Karty rabatowej) w Pizzeri Tratoria PRESTO.

https://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/pfitemfinder/pizzeria-trattoria-presto/