Grant na powstanie Międzynarodowej Agendy Badawczej w Łodzi

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała w konkursie MAB PLUS finansowanie na utworzenie w Łodzi międzynarodowego, naukowego centrum doskonałości pod nazwą „International Center for Research on Innovative Bio-based Materials” (ICRI-BioM). Nowa międzynarodowa jednostka badawcza zostanie umiejscowiona w Bionanoparku.

Uzyskanie tego grantu, to kolejny krok na drodze wspólnych starań jednostek naukowych Łodzi do stworzenia w regionie liczącego się w świecie centrum doskonałości związanego z interdyscyplinarnymi badaniami innowacyjnych materiałów i wzmocnienia pozycji Łodzi w światowej nauce.

Stworzenie w Łodzi instytucji badawczej o statucie Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB) oznacza przede wszystkim ściągnięcie do naszego miasta doskonałej kadry naukowej, światowych liderów w zakresie unikatowych, interdyscyplinarnych badań – podkreśla prof. Bielecki, poprzedni rektor Politechniki, dzięki którego inicjatywie powstał zarówno wniosek MAB, jak i ogólnołódzki wniosek do konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Powstanie Centrum ICRI-BioM sprzyjać będzie nie tylko ponadstandardowemu rozwinięciu współpracy naukowej, ale także zaangażowaniu wybitnych naukowców ze świata w wysokiej klasy wykłady dla studentów i doktorantów. To również doskonałe miejsce dla praktyk studenckich i badań naukowych doktorantów, jak też potencjalne źródło ich finansowania.

Obecnie trwają prace nad przyjęciem ostatecznej formy prawnej tej nowej instytucji. Zgodnie z regułami konkursu warunkiem realizacji grantu w pełnym wymiarze pięciu lat jest wyłonienie w drodze międzynarodowego konkursu pierwszego dyrektora, którego osiągnięcia naukowe są na poziomie zaawansowanych grantów Europejskiej Rady ds. Naukowych oraz wyposażenie laboratorium polimerowego w odpowiedni sprzęt – mówi prof. Paneth z PŁ, drugi wnioskodawca projektu ICRI-BioM (pierwszym jest były dyrektor Instytutu Maxa Plancka, prof. Klaus Muellen).

Eksperci uznali złożony projekt za tak dobry, że FNP przyznała dofinansowanie bez względu na rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. Jest to zasługą zaangażowania w przygotowanie projektu dużego grona osób oraz jego wsparcie przez Politechnikę Łódzką i Instytut Maxa Plancka z Moguncji.

Kolejnym krokiem, który pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić Centrum, jest przygotowanie skutecznej aplikacji do drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. To wspólny wniosek łódzkich uczelni (PŁ, UŁ, UMed,) oraz CBMM PAN wraz z Instytutem Maxa Plancka, wspierany przez władze miasta i regionu. – Sukces odniesiony również w tym konkursie oznaczałby zwiększenie nakładów finansowych o kolejne 15 mln Euro, co pozwoliłoby na zapewnienie jeszcze lepszego startu nowej jednostce – mówi prof. Paneth.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej