W pogoni za HARE

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa z Politechniki Łódzkiej otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu związanego z badaniami ludzkiego białka – stabiliny -2 (inna nazwa białka to HARE, z angielskiego Hyaluronic Acid Receptor for Endocytosis). Białko to ma znaczący udział w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych zachodzących w ludzkim organizmie.

Jak wyjaśnia autorka projektu

Głównym powodem podjęcia badań nad stabiliną-2 jest jej znaczący udział w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych (np. w nowotworzeniu) i w dostarczaniu leków do komórek, oraz jej związek z dietą i cukrzycą. Białko to występuje na powierzchni komórek wyściełających naczynia krwionośne w wątrobie, węzłach chłonnych i innych organach. Jest to tak zwany receptor „zmiatacz”, który rozpoznaje różne cząsteczki krążące w krwioobiegu i „zmiata” je do wnętrza komórek.

Ostatnie odkrycia pokazały, że stabilina-2 transportuje do komórek m.in. krótkie fragmenty DNA, które mogą być stosowane w terapiach genowych. Dostarczanie aktywnych cząsteczek do komórek jest wciąż wielkim wyzwaniem medycyny, a podczas opracowywania terapii powinny zostać poznane także działania uboczne.

Do dnia dzisiejszego został poznany strukturalnie jedynie mały fragment stabiliny-2, a reszta struktury pozostaje nieznana. Wyznaczenie przy pomocy krystalografii rentgenowskiej struktury innych fragmentów tego receptora, m. in. odpowiedzialnych za rozpoznawanie i wiązanie kwasu hialuronowego, byłoby cenną informacją pomocną w zrozumieniu funkcji stabiliny-2 w usuwaniu cząsteczek z krwioobiegu.


 

Konkurs Sonatina skierowany jest do naukowców do 3 lat po doktoracie. Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa uzyskała grant na projekt W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Pozwoli on na sfinansowanie badania oraz zagranicznego stażu, który nasza laureatka planuje odbyć w Niemczech w Instytucie Biologii Strukturalnej w Helmholtz Zentrum München.

Aleksandra Twarda-Cłapa jest absolwentką biotechnologii na IFE/BiNoŻ (2011). Doktorat w dziedzinie biochemii wykonywała na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2017).

Więcej w artykule w Życiu Uczelni.

Źródło: www.p.lodz.pl