Gra o Karierę – Biuro Karier dla Ciebie

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi włączyły się w inicjatywę Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP pn. „Gra o Karierę – Biuro Karier dla Ciebie”.

Ze względu na pandemię wydarzenia organizowane w ramach „Gry o Karierę” będą odbywać się online. Wszystkie trzy uczelnie z województwa łódzkiego przygotowały szereg ciekawych wydarzeń i webinarów dotyczących aktywizacji zawodowej osób ze szczególnymi potrzebami – studentów wysokowrażliwych, nieneurotypowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z prelegentów będzie Pani Katarzyna Tręda-Pisera – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, koordynator dostępności Urzędu Miasta Łodzi – która wypowie się na temat działań miasta Łodzi na rzecz uczniów i studentów z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do uczestniczenia w wydarzeniu. Lista Biur Karier wchodzących w skład projektu zostanie opublikowana 10 maja 2021 r. na dedykowanej stronie internetowej www.graokariere.wordpress.com wraz z opisem wydarzeń i linkami do zapisów.

 

Źródło: Biuro Karier ASP