Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na Fujitsu Meetup – Webinar „Low-code w wersji dla menedżerów”, który odbędzie się 25.05.2023 w godzinach 16:00-17:20, w formule online na platformie MS Teams.

 

Webinar, poświęcony kluczowym metodom skutecznego zarządzania w korporacji, poprowadzi Tadeusz Jastrzębski, który na co dzień przewodzi trzystuosobowym obszarem produktowym Fujitsu w dziale Research & Development.

Chcesz opanować umiejętność skutecznego podziału budżetów, gromadzenia danych, organizowania głosowań czy przyspieszania procesów? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie! Poznasz potężne narzędzia takie jak SharePoint, PowerApps i PowerAutomate, które usprawnią Twój system zarządzania.

 

Poniżej linki do spotkania oraz do wydarzeń na Linkedinie i Facebooku.

 

FB:https://fb.me/e/18BuhyiPf
LI: https://www.linkedin.com/events/webinar-low-codewwersjidlamened7062055193332318208/

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBjZjQwMWYtZmUyNy00MjBjLTkwYjEtZWVlNDE2NmQ5N2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a19f121d-81e1-4858-a9d8-736e267fd4c7%22%2c%22Oid%22%3a%229f264b36-d105-49b1-923d-6984144895cd%22%7d