8 kwietnia br. Wydział Zarządzania UŁ otworzy szeroko drzwi na wizytę kandydatów na studia. Będzie to niepowtarzalna okazja, by bezpośrednio zapoznać się z ofertą studiów, spotkać się z Dziekanem i studentami Wydziału, a także zobaczyć wnętrza budynku.

Podczas tego wydarzenia nie zabraknie niespodzianek dla przyszłych studentów WZ UŁ. Uczestnicy będą także mieli możliwość dowiedzieć się więcej o pełnej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszyscy kandydaci będą mogli wziąć udział w warsztatach i wykładach, podczas których dowiedzą się między innymi, jak władza publiczna oddziałuje na nasze codzienne funkcjonowanie oraz czy i jak my możemy w tym uczestniczyć, przed jakimi wielkimi wyzwaniami stoją współczesne miasta, jak określić wartość pieniędzy, jak pieniądz zmienia postrzeganie świata i czy wszystko kręci się wokół pieniądza. Uczniowie będą mieli szansę w praktyce przetestować techniki negocjacji, a także dowiedzieć się, jak „czarne łabędzie” zmieniły rzeczywistość biznesową i gospodarczą w ostatnich latach. Chętni uczestnicy poznają zasady grywalizacji na zajęciach i spróbują odnaleźć się w świecie skandali finansowych, kryzysów gospodarczych i konfliktów.

Program wydarzenia: 

10.00-11.30, Aula A, parter

Krótki wykład Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, dra hab. Tomasza Czapli, prof. UŁ

Oferta studiów i quizy interaktywne z nagrodami

11.30-12.30 Warsztaty i wykłady dla chętnych:

“Design Thinking and my career in the AI era”

„Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” oraz „Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta”

„Czy pieniądze są sexy?”

„Negocjacje”

„Jak czarne łabędzie wpłynęły na globalne łańcuchy dostaw: praktyki przedsiębiorstw w obliczu pandemii SARS-CoV-2 i wojny na Ukrainie”

„Grywalizacja – czyli jak wyglądają zajęcia z finansów”

„Gentryfikacja – niezwykłość, najazd yuppies czy biednym wstęp wzbroniony?”

„Greenwashing a raportowanie biznesowe czyli jak afera Dieselgate wpłynęła na wyniki finansowe i reputację Volkswagena”

12.30-14.00, patio

Punkt informacyjny dziekanatu

Stoiska studentów wszystkich kierunków WZ UŁ

Stoisko z ofertą Uniwersytetu Łódzkiego

Stoisko z doradztwem zawodowym

Zapraszamy zorganizowane grupy oraz wszystkie chętne osoby. Wymagana rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowy opis oferowanych zajęć:

Warsztat w j. angielskim “Design Thinking and my career in the AI era”, mgr Dominik Skowroński 
The role of people in the organisations is changing due to the emergence of AI technologies. However, people can build a portfolio of competences that fits the demands of today. In order to do so one can begin with design thinking.
Warsztat „Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” oraz „Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta”, dr Magdalena Wiśniewskadr Filip Moterski

„Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” 
Zwyczajowo zarządzanie miastem to domena władzy publicznej. Współcześnie jednak na kształt otaczającej nas przestrzeni wpływa także społeczność lokalna. Spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom rolę, jaką każdy może spełnić na rzecz swojej małej ojczyzny, a w szczególności pokazać, jak władza publiczna oddziałuje na nasze codzienne funkcjonowanie oraz czy i jak my możemy w tym uczestniczyć.

„Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta”
Współczesne miasta stoją przed wielkimi wyzwaniami. Niektóre, jak na przykład Łódź, chcą stawić im czoła przy wykorzystaniu unikalnych zasobów jakie posiadają. Dziedzictwo kulturowe, bo o nim mowa, a w łódzkim ujęciu dziedzictwo poprzemysłowe, gdy jest właściwie wykorzystane może stać się kartą przetargową. Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z problemem rewitalizacji oraz przedstawienie blasków i cieni tego procesu.
Wykład „Czy pieniądze są sexy?”, dr Marta Baraniak
W trakcie wykładu poruszymy problem atrakcyjności z punktu widzenia bogactwa. Czym jest pieniądz? Jak określić wartość? Jak pieniądz zmienia postrzeganie świata? Czy ludzie zamożni są bardziej atrakcyjni? I czy wszystko kręci się wokół pieniądza? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wykładu.
Warsztat „Negocjacje”, mgr Aneta Olejniczak
Tematem przewodnim warsztatów będą techniki negocjacyjne, pomagające formułować przekonujące argumenty. Uczniowie będą mieli szansę w praktyce przetestować zdobyte umiejętności biorąc udział w scenkach sytuacyjnych.
Warsztat „Jak czarne łabędzie wpłynęły na globalne łańcuchy dostaw: praktyki przedsiębiorstw w obliczu pandemii SARS-CoV-2 i wojny na Ukrainie”, dr Jakub Brzeziński
Warsztat w formie burzy mózgów i moderowanej dyskusji. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanowią się nad tym, jak „czarne łabędzie” zmieniły rzeczywistość biznesową i gospodarczą w ostatnich latach. Przy wsparciu prowadzącego zidentyfikują najważniejsze praktyki w działalności przedsiębiorstw, usystematyzują je i odpowiedzą na pytanie: czy reakcje przedsiębiorstw na kryzysy ostatnich lat były trafne?
Warsztat „Grywalizacja – czyli jak wyglądają zajęcia z finansów”, dr Justyna Bogołębska
Zajęcia dotyczą finansów – wartości pieniądza w czasie. W drugiej części poznamy zasady grywalizacji na zajęciach – najważniejsze zadania, reguły i możliwe problemy.
Warsztat „Gentryfikacja – niezwykłość, najazd yuppies czy biednym wstęp wzbroniony?”, dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁdr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Co łączy krakowski Kazimierz, warszawską Pragę, nowojorski Brooklyn oraz Księży Młyn w Łodzi? Wydaje się, że niewiele, jednak istnieje wyraźny, wspólny dla nich wszystkich mianownik, którym jest zjawisko gentryfikacji. Podczas zajęć poznamy istotę tego zjawiska i jego przejawy. Wspólnie zastanowimy się czy jest to proces pozytywny czy też może negatywny. Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do interaktywnej komunikacji, które pozwolą w przyjemny sposób przyswajać nową wiedzę i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.
Wykład „Greenwashing a raportowanie biznesowe czyli jak afera Dieselgate wpłynęła na wyniki finansowe i reputację Volkswagena”, dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Współczesna rachunkowość to dziś nie tylko księgowania. To proces transparentnego przygotowania i efektywnego wykorzystania informacji finansowej i niefinansowej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Spróbuj odnaleźć się w świecie skandali finansowych, kryzysów gospodarczych i konfliktów zbrojnych. Dowiedz się, w jaki sposób możesz uczestniczyć w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Odpowiedz na pytanie, dlaczego informacja biznesowa jest obecnie tak ważna.

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki