Dwie StRuNy dla studentów PŁ

Rozstrzygnięto IX edycję konkursu StRuNa. Laureatów ogłoszono 16 listopada 2019 r. w czasie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 3.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 11 kategoriach. W dwóch z nich zwyciężyły koła naukowe z Politechniki Łódzkiej.

StRuNa-Tech

Studenckie KN Telin z Politechniki Łódzkiej otrzymało nagrodę w kategorii StRuNa-Tech za projekt Inteligentne Ule. .

Wyprawa Roku

W kategorii Wyprawa Roku zwyciężyło KN Studentów Architektury IX Piętro dzięki realizacji projektu: XXI Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2019.

Więcej na stronie Życia Uczelni

https://www.zu.p.lodz.pl/studenci#news745

Źródło: Newsletter PŁ