Partner
Partner

Dell Technologies

Firma DELL została założona przez Michaela Della w 1984 roku w Austin w stanie Teksas. Zasłynęła z wdrożenia bezpośredniego modelu sprzedaży, który omijał pośredników w drodze komputera z fabryki do Klienta. Jest także pionierem sprzedaży przez Internet – każdy może stworzyć dopasowany do swoich potrzeb komputer, od komponentów wewnętrznych zaczynając, a na kolorze obudowy kończąc, po czym śledzić etapy produkcji i dostawy.

DELL cały czas słucha opinii klientów, tworząc nowoczesne produkty odpowiadające na ich potrzeby. Codziennie ponad 5 milionów klientów rozmawia z firmą przez telefon, osobiście, za pośrednictwem strony internetowej oraz przez media społecznościowe. Ponad 90 tysięcy pracowników na całym świecie wykorzystuje zdobytą w ten sposób wiedzę w pracy nad rozwiązaniami, które pomagają użytkownikom indywidualnym, firmom i organizacjom sprostać codziennym wyzwaniom.

Zakład produkcyjny w Łodzi to najnowocześniejsza jednostka w strukturach firmy DELL, która jest wzorem do naśladowania dla całego sektora IT – zarówno pod względem jakości produkcji, szybkości realizacji zamówień i optymalizacji kosztów, jak i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Zakład rozpoczął pracę w listopadzie 2007 roku, początkowo montując komputery przenośne na dwóch liniach produkcyjnych, a wraz z rozwojem powstawały kolejne linie montażowe oraz wprowadzano nowe produkty, w tym serwery, komputery biznesowe i wydajne komputery dla graczy marki Alienware.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla całego zakładu i jego otoczenia, nie tylko pracowników, ale i podwykonawców czy naszych gości. Nasze wysiłki potwierdzają wdrożone zintegrowane systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, Jakością oraz Środowiskiem. Wszystkie trzy obszary są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje.

Nasze cele i wartości:
Dostarczanie wyników
Zależy nam, aby ludzie na całym świecie mogli korzystać z technologii i proponowanych w tym zakresie rozwiązań. Dlatego jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój i poszukiwanie nowych pomysłów.

Zarządzanie oparte na otwartości
Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że każdy może wnieść do firmy cenne doświadczenie i nowe spojrzenie. Wiemy też jak duże znaczenie ma szczera i bezpośrednia komunikacja z klientami, partnerami i pracownikami. Dlatego uważnie słuchamy i podejmujemy działania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i wyzwania współczesnego świata.

Etyczne działanie
Działamy etycznie i zgodnie z prawem. Wykorzystując nasz czas, dostępne rozwiązania technologiczne oraz wszechstronną wiedzę, wnosimy wkład w życie lokalnych społeczności, w których pracujemy i żyjemy. Ciągle rozwijamy naszą firmę i pomagamy klientom w osiąganiu sukcesów w taki sposób, który pozytywnie wpływa na środowisko i całe społeczeństwo.
_____________________________________________________________________________________
Akademia Dell
Akademia Dell jest stażowym programem rozwojowym skierowanym do studentów ostatniego roku studiów i absolwentów polskich uczelni. W tym roku ruszyła pierwsza pilotażowa edycja programu.

W ramach Akademii Dell uczestnicy programu stażowego mogą nabyć praktyczną wiedzę z obszarów zarządzania produkcją, inżynieringu oraz logistyki materiałowej. Program pozwala na rozwój takich kompetencji i umiejętności jak: samodzielność, przywództwo, zarządzanie projektami, współpraca, umiejętność pracy pod presją czasu oraz elastyczność.
Proces naboru i selekcji kandydatów jest dwuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, co pozwala nam wyłonić najlepszych kandydatów. W ramach drugiego etapu wybrani kandydaci przechodzą rozbudowany, bo trwający dwa tygodnie, process assessment center. W tym czasie uczestnicy poznają specyfikę pracy w wybranych obszarach produkcji, ale także metodologię prowadzenia projektów oraz uczą się o kulturze firmy i zasadach pracy w korporacji. Uczestnicy biorą udział w wykładach prowadzonych przez naszą kadrę menadżerską, wykonują praktyczne ćwiczenia powiązane z tematyką wykładów, a co najważniejsze, jako test sprawdzający ich umiejętności i nabytą wiedzę, prowadzą samodzielnie projekty zahaczające o obszary zarządzania produkcją, inżynieringu oraz logistyki materiałowej.Najlepsi spośród kandydatów wyselekcjonowanych podczas drugiego etapu przechodzą do docelowej części programu jaką jest rotacyjny, płatny, roczny staż w naszej firmie.

Kompetencje i umiejętności, których poszukujemy wśród kandydatów to: samodzielność, komunikatywność, zorientowanie na cel oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego.