Co drugi łodzianin mieszkający za granicą rozważa powrót do rodzinnego miasta

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Antal na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi wskazują, że co drugi łodzianin jest zainteresowany powrotem do rodzinnego miasta. Najczęściej wymienianym powodem zmiany miejsca zamieszkania jest propozycja atrakcyjnego wynagrodzenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

  • 46% respondentów mieszkających za granicą deklaruje zainteresowanie powrotem do Łodzi
  • Dla 72% ankietowanych największym motywatorem powrotu byłaby propozycja wyższego wynagrodzenia, dla 47% osób możliwość rozwoju kariery
  • Chęć powrotu do rodzinnego miasta najczęściej deklarują osoby mieszkające 7 lat
    za granicą
  • 3 tys. ofert pracy czeka na aplikacje kandydatów w regionie łódzkim

Badanie łodzian mieszkających za granicą zostało zrealizowane na próbie 1033 respondentów, jako cześć akcji „Kto chce wrócić do Łodzi?” oraz w ramach opracowania raportu „Kapitał ludzki w Łodzi” – kompleksowego opisu regionalnego rynku pracy. Projekt został zrealizowany przez Antal – lidera usług doradczych z zakresu HR z inicjatywy Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi. Celem badania było sprawdzenie, czy łódzki rynek pracy oferuje na tyle atrakcyjne perspektywy zawodowe, by skłonić łodzian do powrotu z migracji. Ponadto zamiarem twórców akcji było zbadanie poziomu znajomości języków obcych wśród łodzian przebywających zagranicą.

Badanie pokazało, że niemal połowa ankietowanych łodzian obecnie mieszkających zagranicą jest zainteresowana powrotem do rodzinnego miasta. Najczęściej chęć powrotu deklarują osoby mieszkające 7 lat za granicą (61%) oraz osoby zamieszkałe w Anglii (64%). Głównym wymienianym powodem powrotu do rodzinnego miasta jest propozycja atrakcyjnego wynagrodzenia (72%) oraz możliwość rozwoju zawodowego (47%). Preferowane obszary zawodowe wśród łodzian rozważających powrót do Polski to administracja biurowa (39%) oraz transport, spedycja i logistyka (33%).

Rynek łódzki jest coraz bardziej atrakcyjny dla pracowników, jak i pracodawców. Na kandydatów czeka wiele rozwojowych, dobrze płatnych miejsc pracy przy zachowaniu wciąż stosunkowo niskich kosztów życia. Branże IT, centra badawczo-rozwojowe, zaplecze biznesu i usług wspólnych oraz AGD przeżywają w Łodzi prawdziwy rozkwit. Pracuje w nich już kilkadziesiąt tysięcy osób, a cały czas powstają nowe miejsca pracy. Wynagrodzenia już są zachęcające i wciąż rosną co będzie zwiększać atrakcyjność łódzkich ofert pracy. Łodzianie mieszkający dotychczas za granicą i znający języki obce mogą więc bez trudu otrzymać atrakcyjną ofertę pracy. Ponadto bogata oferta kulturalna, nowe centra pokazują, że z roku na rok miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno do pracy jak i do życia –   podkreśla Artur Skiba, prezes Antal.

Respondenci deklarują znajomość takich języków jak: angielski (74%), niemiecki (47%), holenderski (18%) czy francuski (16%) – najczęściej na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym. Badanie pokazało, że według łodzian na emigracji atrakcyjnym

wynagrodzeniem, kuszącym do powrotu jest 6 500 zł brutto. Takie kwoty są już standardem w Łodzi. Według danych Antal i serwisu Pracuj.pl na kandydatów czeka ponad 3 tys. ofert pracy. Przeciętne wynagrodzenie oferowane w Łodzi w ostatnich latach znacząco wzrosło, szczególnie w obszarach takich jak branża IT oraz produkcja i logistyka – nawet o 10-30%. Z kolei wzrost płac w branży SSC/BPO w Łodzi przeciętnie wyniósł 15% w skali ostatnich 3 lat.

Atrakcyjność rynku łódzkiego potwierdzają wyniki raportu „Potencjał inwestycyjny Łodzi” zrealizowanego przez firmę Antal. Według badania rynek łódzki to jeden z czterech najbardziej interesujących ośrodków biznesowych w kraju. 15% firm rozważających nowe inwestycje regionalne wzięło pod uwagę Łódź. Wyprzedziło tym samym tak prężne rynki jak Katowice (o 6 p.p.) czy Kraków (o 4 p.p.). Magnesem dla inwestycji są tu przede wszystkim: ogromny potencjał naukowy oraz rozwinięta infrastruktura. Motorem do rozwoju biznesu jest również wysoka jakość życia w mieście.

Akcja „Kto chce wrócić do Łodzi?” okazała się ogromnym sukcesem i stała się inspiracją do podejmowania kolejnych działań, mających na celu zachęcenie łodzian do powrotu z migracji. Otrzymaliśmy wiele cv od osób zainteresowanych powrotem do Łodzi i podjęciem tu pracy. Skuteczność przedsięwzięcia pokazuje, jak ważna jest realizacja tego typu projektów oraz jak istotny jest stały dialog między łodzianami mieszkającymi za granicą a władzami miasta. Informowanie o potencjale polskich rynków regionalnych, budowanie świadomości na temat dostępnych ścieżek karier i potrzebnych kompetencji to jedno z ważniejszych zadań stojących zarówno przed administracją publiczną, jak i podmiotami prywatnymi. Kampanie w social media, celowe dotarcie dzięki sieci kontaktów headhunterów to narzędzia, które w coraz większym stopniu umożliwiają skojarzenie potrzeb pracodawców z oczekiwaniami pracowników – komentuje Iwo Paliszewski, CEE Employer Branding & Marketing Manager Antal.

Źródło: Informacje firmy Antal