Citi International Plc

Citibank International Plc to jeden z pięciu, i drugi co do liczby zatrudnionych pracowników, podmiot Citi w Polsce, powstały w 2005 roku. Utworzenie nowej jednostki na mapie Citi wiązało się z realizacją strategii grupy, mającej na celu tworzenie centrów usług wspólnych, tak zwanych Citi Service Centers, zapewniających najwyższą jakość obsługi dla jednostek Citi na całym świecie.

Obecnie Citi Service Center w Polsce zatrudnia ponad 1800 wysoce wykwalifikowanych pracowników świadczących usługi dla ponad 60 podmiotów z grupy Citi, mających swoje siedziby na całym świecie. Będąc częścią globalnej korporacji, oferujemy dostęp do unikatowych zasobów wiedzy w obszarze bankowości, a także do wielu innowacyjnych rozwiązań. Skupiamy się na procesach operacyjnych, takich jak m.in. monitorowanie transakcji klientów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, powiernictwo papierów wartościowych, wycena jednostek funduszy i wsparcie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Drugim naszym kluczowym obszarem są procesy technologiczne, czyli m.in. administracja dostępami na serwerach i bazach danych, takich jak Oracle, MSSQL, Informix, Sybase, administracja systemami Unix i Wintel, kontrola technologiczna i bezpieczeństwo informacji, obsługa infrastruktury teleinformatycznej z wykorzystaniem technologii Voice over IP i Cisco TelePresence oraz wsparcie użytkowników stacji roboczych.

Szerokie spektrum usług, jakie dostarczamy, daje naszym pracownikom unikalną możliwość rozwoju w wielu obszarach oraz na licznych płaszczyznach zarówno dla osób wybierających ścieżkę ekspercką, jak i menedżerską. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników od pierwszego dnia ich zatrudnienia. Zaczynają oni od szkolenia wstępnego, w trakcie którego przedstawiamy zakres działania grupy Citi, dowiadują się też, jak budujemy naszą kulturę organizacyjną oraz jak komunikować się w międzykulturowym środowisku. Następnie pracownicy odbywają szkolenie na swoim stanowisku pracy, poznają zasady funkcjonowania obszaru, w jakim się znaleźli. Czasami wiąże się to także z wyjazdem, np. do Luksemburga czy Edynburga i nabywaniem wiedzy eksperckiej tam, na miejscu.

Poza zdobywaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego w codziennej pracy jest to bardzo dobry sposób integracji z zespołem oraz budowania networkingu. Wszystkim pracownikom zapewniamy różnego rodzaju szkolenia, od zarządzania projektami, po specjalne szkolenia przeznaczone dla ekspertów z obszaru technologii. Utalentowanym proponujemy udział w programach rozwojowych czy relację z mentorem. Praca w globalnej korporacji daje niepowtarzalną możliwość udziału w międzynarodowych projektach o skali lokalnej, przez którą rozumiemy obszar EMEA (Europa Środkowo-Wschodnia i Afryka) oraz uczestnictwo w projektach globalnych, obejmujących sieć procesów na całym świecie. W Polsce pracujemy w Warszawie, Olsztynie i Łodzi.

Citibank International Plc
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 690 44 00
fax: +48 22 690 44 01
www.citibankinternational.pl