Wydział MechanicznyWydział Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki wraz z Biurem Karier PŁ zaprasza na szkolenia dotyczące asertywności. Podczas szkoleń, uczestnicy dowiedzą się jak stawiać granice i nie pozwolić innym ich przekraczać.

5 marca
Asertywność na kampusie. Jak stawiać granice i nie pozwolić innym ich przekraczać.

W trakcie tego spotkania powiemy czym jest asertywność i jak budować asertywną postawę w relacjach z innymi w środowisku akademickim. Podczas prezentacji omówimy praktyczne techniki komunikacyjne, które pomogą w utrzymaniu równowagi między obroną własnych granic a zachowaniem dobrych relacji z innymi tak aby każda studentka mogła czuć się pewnie i z szacunkiem traktować swoje uczucia oraz przekonania.

12 marca
Wyzwania Studenckie a Rozwój Pewności Siebie: Jak Radzić Sobie z Presją i Oczekiwaniami.

Podczas spotkania omówimy jak wzmacniać pewność siebie tak aby wrażać swoje opinie i przekonania oraz stawiać granice bez obaw i skutecznie. Spotkanie będzie okazją do dzielenia się doświadczeniami, zdobywania praktycznych wskazówek i budowania silnej, asertywnej tożsamości tak aby lepiej radzić sobie z presją i oczekiwaniami otoczenia.

19 marca
Zarządzanie emocjami. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami , zanim przejmą nad tobą kontrolę.

Zarządzanie emocjami to umiejętność, która pozwala regulować swoje emocje dla większej osobistej skuteczności. Zapraszamy na spotkanie osoby, które chcą lepiej zrozumieć swoje emocje i nauczyć się wyrażać je i efektywnie nimi zarządzać w obliczu różnych sytuacji, z którymi spotykamy się w życiu studenckim. Podczas prezentacji skupimy się na budowaniu umiejętności samoświadomości emocjonalnej, zdolności rozpoznawania i akceptowania swoich uczuć, a także skutecznych technik regulowania emocji zanim przejmą nad nami kontrolę.