ZUS Partnerem Uniwersytetu Łódzkiego

zus_ul_foto_1
20 października prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podpisali umowę o współpracy Uczelni z Zakładem.

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w rozwijaniu i wzbogacaniu programów studiów na UŁ o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Oczywiście chodzi tu o dydaktykę. -Na Uniwersytecie Łódzkim jest wielu studentów na specjalnościach związanych z ubezpieczeniami. Wielu naukowców zajmuje się tymi zagadnieniami z punktu widzenia prawa czy ekonomii. Ale nasza uczelnia to także jeden z największych pracodawców w regionie łódzkim i dlatego bardzo zależy nam na ścisłej i efektywnej współpracy z ZUS – powiedział prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.

Ze strony ZUS umowa zapowiada współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. W szczególności chodzi o organizowanie zajęć i wykładów, praktyk dla studentów, prowadzenie konsultacji i porad dla pracowników UŁ w zakresie ubezpieczeń społecznych, propagowanie wśród pracowników ZUS podejmowania studiów na Uniwersytecie Łódzkim dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych. – Wśród ustawowych zadań ZUS znajdują się także działania informacyjne i edukacyjne i to jest nasze ważne zadanie, aby w ten sposób przełamywać utarte stereotypy dotyczące np. wpłacania składek. Chcemy te zadania realizować właśnie w oparciu o współpracę z instytucjami edukacyjnymi, w tym uczelniami wyższymi – podkreślała prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.

Ważnym elementem tej współpracy ma być pomoc i wsparcie merytoryczne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego piszących prace naukowe dotyczące ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu także o pomoc w zdobywaniu przez studentów i doktorantów UŁ informacji do przygotowywanych przez nich opracowań naukowych i artykułów.

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się do zapraszania ZUS do wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych. Promowania tej współpracy wśród studentów, doktorantów oraz poprzez media akademickie, a przede wszystkim nadanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tytułu Partnera Uniwersytetu Łódzkiego i promowanie ZUS jako Partnera uczelni przy różnego rodzaju okazjach.

Na Uniwersytecie Łódzkim działają takie jednostki naukowe zajmujące się problematyką ubezpieczeniową jak Katedra Ubezpieczeń oraz Katedra Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym czy Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego