Zostań partnerem programu i zyskaj najlepszych pracowników!

Do 15 marca trwa nabór Partnerów do tegorocznej edycji  największego łódzkiego projektu stażowego „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

Celem projektu jest umożliwienie łódzkim studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, którzy często posiadają już pierwsze doświadczenia zawodowe, znają języki obce oraz są aktywni społecznie, a niekiedy mają wybitne osiągnięcia naukowe.

Każdego roku w projekcie płatne staże fundują najprężniej rozwijające się firmy z Łodzi i regionu, reprezentujące różnorodne branże m.in. IT i BPO/SSC, produkcyjna, budowlana, finansowa, logistyczna, marketingowa, farmaceutyczna i medyczna, architektoniczna.

Ostatnie lata organizacji projektu niezmiennie pokazują, że 75% firm nawiązuje dalszą współpracę z wybranymi stażystami po okresie odbywania stażu, oferując różne formy przedłużenia zatrudnienia. Staże wakacyjne to świetny sposób na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

Przebieg projektu:

  • Pracodawcy zgłaszają swój udział w projekcie do 15 marca 2022 r.  deklarując przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający min. 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2022 r.
  • Wszystkie staże w projekcie są płatne. Minimalne wynagrodzenie dla stażysty wynosi 19,70 zł brutto za godzinę pracy lub min.3010 zł brutto za miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Rekrutacja kandydatów na staż będzie trwać od 4 kwietnia do 4 maja 2022 r.
  • Na staże będzie można aplikować poprzez serwis www.praktyki.lodz.pl .
  • Organizator – Urząd Miasta Łodzi zapewnia przeprowadzenie rekrutacji, a na życzenie fundatora, może dokonać preselekcji nadesłanych aplikacji kandydatów lub udostępnić firmie wszystkie aplikacje oraz przeprowadzi kampanię promocyjną dotyczącą projektu oraz fundatorów staży.
  • Laureatów projektu poznamy w połowie czerwca.

Harmonogram projektu

OFERTA DLA PARTNERÓW

11 edycji projektu:

  • 570 łódzkich firmpartnerów
  • 1 920 stażystów
  • 37 000 aplikacji
  • 75% stażystówzatrudnionych po stażu.

Szczegóły na Portalu praktyk i staży

 

Źródło: Młodzi w Łodzi