Zostań Partnerem IV Międzynarodowego Kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego!

Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy zapraszają do Partnerstwa przy organizacji IV Międzynarodowego Kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego, który odbędzie się w Hali Maszyn EC1 Łódź w dniach 14-15 maja 2024 r.

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie na stronie www.regeneracjamiast.pl

Tegoroczny Kongres poświęcony będzie zagadnieniom kultury miasta regeneracyjnego. Kultura najczęściej jest rozumiana jako zespół norm wartości i artefaktów będących wytworem cywilizacji. W koncepcji budowania miasta regeneracyjnego nie chcemy traktować kultury jako biznesu, ale jako szczególną infrastrukturę instytucjonalną (otoczenie – środowisko kulturowe), w której odbywa się zmiana trajektorii rozwoju, a kultura staje się największym źródłem korzyści zewnętrznych internalizowanych w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni (komercyjny). To wymaga zdefiniowania nowego paradygmatu długookresowej polityki kulturalnej miasta, która powinna zostać ukierunkowana zapewnianie miejskim instytucjom kultury wysokiej wiarygodności.

Kongres będzie starał się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak kultura wpływa na wartości i zachowania społeczne?
  • Jakie składowe i formy kultury mogą wpływać na ich zmianę?
  • Jakim wytworami (produktami) kultury możemy zmienić terytorialne system miejskie?
  • Czy kultura może być w jakimś stopniu przedmiotem sterowania przez podmiot komercyjne, publiczne, polityczne?
  • Jakie są z tym związane szanse i zagrożenia?
  • Jak zagwarantować powszechną dostępność do materialnego i niematerialnego dziedzictwa?
  • Jakie składowe kultury są najważniejsze dla przemiany miast w stronę miasta regeneracyjnego działającego zgodnie z wymogami środowiska naturalnego?
  • Czy materialne dziedzictwo, interaktywne muzea mogą i jak mogą wpływać na innowacyjność i przedsiębiorczość np. w stronę budowania społecznie odpowiedzialnej gospodarki?

Kultura nie tylko napędza zmiany, ale stanowi ukrytą siłę, której wpływ przekracza granice materialnych korzyści. To dusza miast, kształtująca przyszłość niezliczonych pokoleń.

Dołącz do nas i stwórzmy razem wyjątkowe wydarzenie!

Pobierz: Oferta dla PARTNERA

 

#regeneracjamiast #kultura #kongres #zrownowazonyrozwoj #kulturamiasta