Zobacz nowe kierunki na łódzkich uczelniach

Szkoły wyższe na przyszły rok akademicki planują kilka nowych kierunków. Można będzie nauczyć się m.in. projektować technologie wykorzystywane w medycynie, zostać ekspertem od procesów społecznych lub bezpieczeństwa narodowego.
Na każdym amerykańskim filmie katastroficznym zawsze pojawia się centrum dowodzenia. Nieważne, czy kraj atakują kosmici, czy pod jednym z większych miast właśnie pojawił się wulkan – najważniejsze decyzje zapadają w pełnym zaaferowanych ludzi pomieszczeniu wypełnionym monitorami i telefonami. Pracą tych wszystkich ludzi zawsze kieruje ktoś kompetentny, zorientowany w sytuacji i racjonalny. Społeczna Akademia Nauk oferuje od nowego roku kierunek, który pozwoli stać się właśnie kimś takim. Nazywa się bezpieczeństwo narodowe. Na studentów czekają m.in. zajęcia z nauk wojskowych, administracji oraz zarządzania i strategii. Można będzie poznać procedury zarządzania kryzysowego, planowania i koordynacji różnych służb walczących z ewentualnym zagrożeniem. Absolwenci mogą w założeniu szukać pracy w wojsku, policji lub straży pożarnej, ale zatrudnienie czekać ma także w prywatnych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem ludzi i biznesu.
Z kolei Politechnika Łódzka uruchomi kierunek pozwalający absolwentom pracować w jednej z szybciej rozwijających się branż, czyli technologii wykorzystywanej w medycynie. Do tej pory zajęcia były tam prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Inżynierię biomedyczną będzie można studiować na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Na studentów czeka wiedza m.in. z zakresu biomechaniki inżynierskiej, informatyki i elektroniki medycznej. Absolwenci mają wiedzieć, jak korzystać z aparatury i systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Będą mogli poznać metody i technologie teleinformatyczne, elektroniczne czy materiałowe niezbędne do funkcjonowania w środowisku inżynierii biomedycznej. Do wyboru przewidziane są dwie specjalności: elektronika medyczna i tekstronika oraz inżynieria biomateriałów. Pierwsza ma się koncentrować na wykorzystywanych w medycynie urządzeniach. Tekstronika to nauka, która pozwala m.in. na tworzenie monitorujących czynności życiowe ubrań. Tworzenie biomateriałów obejmuje np. budowę protez.
Politechnika przygotowała także ofertę dla tych, którzy nie mogą studiować w Łodzi, a widzą się w zawodach inżynierskich. W Centrum Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Sieradzu uczelnia planuje uruchomienie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Wybierając ten kierunek, studenci poznają specyfikę organizacji systemu pracy i produkcji w przedsiębiorstwach, procesów produkcyjnych czy zakresu doboru i szkoleń pracowników.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego otwiera kierunek analityka społeczna. Ma to być nowoczesne i interdyscyplinarne podejście do nauk społecznych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych, w mediach, a także do pracy w roli niezależnych ekspertów. Mają też zdobyć wiedzę pozwalającą zostać doradcą, autorem diagnoz i prognoz, ekspertyz społeczno-kulturowych, konsultantem i koordynatorem projektów czy specjalistą od badań społecznych. – Zadaniem analityki społecznej jest wykorzystanie aktualnej wiedzy i zastosowanie jej w celu diagnozowania, rekonstruowania, objaśniania i prognozowania zjawisk związanych z działaniem ludzi, grup, organizacji i społeczeństw. Zarówno lokalnie, jak i globalnie – mówi prof. Krzysztof Konecki z Uniwersytetu Łódzkiego, który jest jednym ze współtwórców nowego kierunku.
Innym oferowanym na UŁ kierunkiem jest lingwistyka dla biznesu. Studia zostały przygotowane przez pracowników dwóch wydziałów filologicznego i zarządzania. Podstawą były szerokie konsultacje z pracodawcami z Łodzi i regionu. Kierunek pozwala na uzyskanie znajomości dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków. Absolwenci mają też posiadać umiejętności, które pracodawcy określili jako najbardziej pożądane: zdolność szybkiego uczenia się czy adaptacji do zmieniających się warunków. – Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. trzecia misja uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy – otoczeniem społeczno-gospodarczym. Lingwistyka dla biznesu jest naszym pomysłem na wypełnienie tej misji – mówi prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź