Znamy zwycięskie projekty w konkursie Smart Campus na PŁ

Konkurs Rektora Politechniki Łódzkiej „Smart Campus – krok w kierunku inteligentnego kampusu” został rozstrzygnięty. Kapituła wyłoniła trzy najlepsze projekty.

Powołana przez Rektora PŁ, prof. Sławomira Wiaka Kapituła Konkursu przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych, na podstawie której wyłoniła zwycięskie projekty. Są to:

1. System elektronicznego sprawdzania obecności studentów,
2. Canis – aplikacja mobilna, która ułatwi orientację na terenie Kampusu PŁ i usprawni przepływ informacji,
3. TUL – BIKE – system lokalizacji i nadzoru mienia ruchomego PŁ, w tym rowerów.

Celem Konkursu było dofinansowanie najlepszych indywidualnych lub grupowych studenckich projektów badawczych i aplikacyjnych z obszaru poprawy funkcjonowania, użyteczności, komfortu i bezpieczeństwa kampusu Politechniki Łódzkiej poprzez zastosowanie inteligentnych technologii.

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów!