Zgłoszenia studentek uczelni technicznych do programu podnoszącego kwalifikacje – do 8 marca

Podniesienie kwalifikacji wśród studentek uczelni technicznych zakłada program firmy Siemens „Inżynierki 4.0”. Dzięki niemu kobiety mają zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 8 marca.

Na 30 wybranych studentek, które wezmą udział w programie, czekają warsztaty prowadzone przez członków zarządu firmy Siemens oraz ekspertów z zakresu technologii przemysłowej. Tematyka zajęć obejmować będzie zarówno wiedzę specjalistyczną z zakresu Industry 4.0, jak i dziedziny związane z rozwojem osobistym na rynku pracy.

Program skierowany jest do studentek polskich uczelni technicznych, które planują związać swoją przyszłość z zawodem inżyniera. Jego głównym założeniem jest zwiększanie kompetencji cyfrowych młodych kobiet w obszarze Industry 4.0 oraz uświadomienie studentkom mnogości dostępnych dla nich ścieżek zawodowych. Uczestniczki otrzymają solidną dawkę wiedzy praktycznej i merytorycznej, a także możliwość budowania relacji biznesowych – czytamy w komunikacie organizatorów przesłanym mediom.

„Świat, w którym młode inżynierki rozpoczynają dziś swoją karierę zawodową, jest światem potencjalnie nieograniczonych możliwości. Postęp technologiczny w ramach Industry 4.0 sprawia, że nieustannie powstają nowe zawody, o których jeszcze niedawno nie byliśmy w stanie nawet pomyśleć” – mówi cytowana w informacji prezeska Siemens Polska Dominika Bettman.

Według raportu Komisji Europejskiej „Women in digital age” większy udział kobiet w branży technologicznej wpłynąłby pozytywnie na rozwój gospodarczy i wzrost PKB w krajach UE. Obecnie na 1000 absolwentek uczelni wyższych 6 wybiera pracę związaną z nowymi technologiami.

Jednocześnie rynek zmaga się z problemem niedoboru kadry inżynierskiej, wobec czego przed kobietami pojawia się doskonała okazja do zmiany status quo.Program „Inżynierki 4.0” ma na celu wspieranie wprowadzania większej liczby kobiet do przedsiębiorstw technologicznych o charakterze innowacyjnym oraz uwolnienie ich potencjału.

Dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens Cezary Mychlewicz dodaje, że na rynku pracy cenione są osoby wszechstronne, które są w stanie dostosować się do szybko zachodzących zmian. „Nie wystarczy być tylko specjalistą w danej dziedzinie. Potrzebne są nowe kompetencje, umiejętności miękkie, które umożliwią wychodzenie poza schematy i sprawne funkcjonowanie w tej dynamicznej rzeczywistości. Te właśnie umiejętności chcemy przekazać młodym inżynierkom” – podkreśla.

To trzecia edycja programu „Inżynierki 4.0”. Studentki mogą wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w kolejnej jego odsłonie do 8 marca br. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.siemens.pl/inzynierki40.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce