Zbliża się uroczysta Gala

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego to ogólnopolskie wyróżnienie za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Laureata nagrody poznamy 24 listopada br. podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej.

Kapituła Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które powalczą o tytuł najwybitniejszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Kapituła spotkała się 16 września i spośród 76 zgłoszonych w tym roku prac wybrała pięć, jej zdaniem, najlepszych:

– Andrzeja Franaszka „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”), wydaną przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,

– Joanny Lisek „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” wydaną przez Fundację Pogranicze, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskieggo,

– Magdaleny Matysek-Imielińskiej „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”, wydaną przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,

– Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

– Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgłoszoną przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Liczba zgłoszonych prac, to kolejny rekord ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na uroczystą galę wręczenia nagrody V edycji konkursu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyne tego typu wyróżnienie w Polsce. Laureat nagrody otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitny etyk, filozof, wykładowca akademicki, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię myśli ludzkiej oraz jej wpływ na losy społeczeństw. Te cechy patrona nagrody wyznaczają zarówno szerokie ramy merytoryczne konkursu, jak i surowe kryteria oceny nadsyłanych prac.

Program:

24 listopada 2019 r., godz. 18:00

Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej

  • Rozpoczęcie gali
  • Prezentacja nominowanych dzieł
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody
  • Wystąpienie laureata

Galę konkursu uświetni koncert Jazz Bandu Młynarski-Masecki.

Termin odbioru biletów na galę zostanie podany przez Biuro Rektora w osobnym komunikacie. Nie istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji biletów.

Więcej o nagrodzie


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ