Zasady współpracy przy szkoleniach

„Twoja kariera w Twoich rękach” to cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów, realizowany w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Dotychczas w ramach cyklu odbyło się ponad 600 szkoleń. Łącznie wzięło w nich udział ponad 8500 studentów łódzkich uczelni wyższych.

Szkolenia mają na celu umożliwienie studentom łódzkich uczelni rozwijanie przede wszystkim kompetencji miękkich, ale również poszerzenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych, podczas bezpłatnych warsztatów czy wykładów. Organizowane są przy współpracy z profesjonalnymi firmami szkoleniowymi bądź też przy współpracy z łódzkimi Pracodawcami – partnerami programu „Młodzi w Łodzi”.

W zamian za promocję w ramach prowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych programu „Młodzi w Łodzi”, Partnerzy programu deklarują swój udział w poszczególnych inicjatywach, w tym w cyklu szkoleń pn. „Twoja kariera w Twoich rękach”. Firmy określają swoje możliwości w tym zakresie na bieżąco, a także drogą przeprowadzanej co roku ankiety. Inicjatywa ta nie wiąże się z pobieraniem opłat od studentów ani też z wynagradzaniem firm prowadzących szkolenia. Współpraca ma więc charakter niekomercyjny. Każdy z partnerów przeprowadza rocznie od 2 do 4 szkoleń.

Urząd Miasta Łodzi odpowiada za opublikowanie ogłoszenia o szkoleniu na stronie www.mlodziwlodzi.pl i jego promocję, przeprowadzenie rekrutacji uczestników, powielenie dostarczonych materiałów szkoleniowych, zapewnienie sali szkoleniowej (sala konferencyjna Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą przy al. Politechniki 32) oraz obsługę szkolenia (niezbędny sprzęt, przerwy kawowe, zaświadczenia, etc.).

Zarówno aktualne jak i archiwalne szkolenia znajdują się TUTAJ.

W przypadku zainteresowania współpracą, zachęcamy do kontaktu:

e-mail: szkolenia@mlodziwlodzi.pl

tel. 42/ 638 42 96