Zapraszamy do udziału w konkursie Łódzkie Eureka


13 lutego br. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Łódzkie Eureka, którego głównym celem jest promocja twórców, działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

W konkursie wyróżniane są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.

Wyróżnienia przyznawane będą w trzech kategoriach: nauka, technika, sztuka.

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w kwietniu 2017 r.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać do dnia 8 marca 2017r. w wersji papierowej i elektronicznej do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Regulamin konkursu oraz wniosek konkursowy do pobrania na stronie:

https://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzkie_eureka/