Zakończyła się siódma edycja projektu Workcamp

Studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej, wspólnie z przedstawicielami innych polskich uczelni technicznych, przeprowadzili remont części wspólnej Domu Dziecka nr 15 przy ul. Kilińskiego 206.

Kluczowym zadaniem, jaki postawił sobie zespół, było zapewnienie dostępu światła dziennego do przestrzeni, w której dzieci i młodzież wspólnie spędzają czas i m.in. ślepą bawialnię połączono z salą komputerową. Nowy blask zyskały także korytarz, kuchnia, pokój dzienny oraz sala komputerowe.

Dzięki udziałowi sponsorów, o których znalezienie zadbali organizatorzy z Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Łodzi, udało się zrealizować remont o wartości ok. 36 tys. zł.

W poprzednich latach studenci PŁ wyremontowali cztery domy dziecka, szkołę oraz miejskie Centrum Wsparcia dla Dzieci i Rodzin.

 

Źródło: Politechnika Łódzka