Zakończenie naboru w konkursie dotacyjnym dla Łodzi Akademickiej

W poniedziałek Centrum OPUS zakończyło nabór wniosków do konkursu dotacyjnego Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023. Do konkursu wpłynęła rekordowa ilość wniosków, bo aż 50.

Środki w ramach konkursów zostaną rozdysponowane na realizację inicjatyw z zakresu:
– wspierania integracji studentów-obcokrajowców na łódzkich uczelniach
– działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni
– organizacji wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych oraz udział łódzkich studentów w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp.,
– wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania oraz rozwijania kariery zawodowej w Polsce

Publikacja wyników konkursu nastąpi 6 lutego.

Konkurs „Łódź Akademicka 2023” jest finansowany z budżetu miasta Łodzi.

 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Operatora Centrum OPUS