XXI edycja wyróżnień Łódzkie Eureka rozpoczęta!

10 stycznia br. rozpoczęła się kolejna, XXI  edycja Łódzkie Eureka,  wyróżnień  za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców lub zespołów działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w rokupoprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia). Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, technika i sztuka.

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia wraz z ich dokumentacją należy składać do dnia 22 lutego 2024 r., w wersji papierowej i elektronicznej (na adresy podane w Regulaminie).

Więcej informacji o wyróżnieniach, regulamin oraz wniosek zgłoszeniowy –  na stronie

 

Źródło: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej