XIII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny w SOSW Nr1 w Łodzi

23 maja 2019 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi na ulicy Siedleckiej będzie odbywał się XIII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny pod hasłem „Carving”.

Podczas tegorocznej edycji przyszli kucharze będą musieli wykazać się umiejętnościami w sporządzaniu oryginalnej kompozycji wykonanej techniką carving’u, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach”. Konkurs odbędzie się w kategorii – kompozycja kwiatowa.

Uczestnikami będą uczniowie z województwa łódzkiego uczący się w szkołach specjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie pasji zawodowych uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny jest promocją szkolnictwa zawodowego. Pozwala młodym ludziom sprawdzić swoje umiejętności zdobyte podczas nauki, jest formą sprawdzenia się przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Konkurs wpływa na podniesienie poziomu kształcenia w branżowych szkołach specjalnych, jest formą integracji uczniów z różnymi dysfunkcjami.