Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi – start!

15 czerwca rozpoczyna się XI edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

O stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2021 r. studiów na łódzkich uczelniach.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa do 15 czerwca do 15 września 2021 r.

Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie stypendialnym dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce stypendia Prezydenta Miasta Łodzi.

Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Al. Politechniki 32, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych zasiadających w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Z każdym rokiem do programu stypendialnego wpływa większa liczba zgłoszeń, dwa lata temu wybrano 33 stypendystów, w ostatniej edycji 48 stypendystów  z całej Polski.

– Dziś rozpoczyna się XI edycja programu stypendialnego Prezydent Miasta Łodzi dla studentów łódzkich szkół wyższych. Niezmiernie cieszy mnie, że studia na naszych uczelniach przyciągają coraz więcej osób spoza Łodzi i regionu. Laureaci ostatniej edycji programu stypendialnego pochodzili między innymi z: Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia, Warszawy, Pucka, Sanoka, Krakowa, Katowic, Rzeszowa czy Białegostoku. Jestem pewna, że Stypendium Prezydent Miasta Łodzi oprócz bardzo atrakcyjnej i różnorodnej oferty edukacyjnej łódzkich uczelni będzie dodatkowym czynnikiem zachęcającym do studiowania w naszym mieście. Tym bardziej, że po raz kolejny powiększyliśmy budżet stypendialny z 537 tys. na 621 tys. złotych. W dotychczasowych X edycjach stypendystami Prezydenta Miasta Łodzi zostało łącznie ponad 200 studentów, a na stypendia przeznaczono łącznie ponad 3,5 mln złotych – powiedziała Małgorzata Moskwa – Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi.

Podobnie jak w latach ubiegłych stypendia wynoszą w zależności od osiągnięć stypendysty – 1500, 1250 oraz 1000 zł/mc i są wypłacane przez 9 miesięcy.

Łączny budżet przeznaczony na stypendia naukowe Prezydenta Miasta Łodzi na rok akademicki 2021/2022 wyniesie 621 tys. złotych.

Lista laureatów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2021 r.

Dodatkowych informacji na temat stypendiów udziela Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ – tel. 42 638 44 64.

Więcej informacji oraz wniosek znajdziesz na stronie Młodzi w Łodzi

https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/