XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Student – Wynalazca. Pięciu laureatów, w nagrodę, zaprezentuje swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 r.

Politechnika Świętokrzyska, jako organizator, sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci i wyróżnieni studenci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2021.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chroniongo prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór zgłoszeń do konkursu jest prowadzony do 25 stycznia 2021. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie Politechniki Świętokrzyskiej.

Źródło: www.p.lodz.pl