„Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”

Już 18 i 19 czerwca 2015 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – „Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”.
Organizatorem jest Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience.
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat zmieniających się uwarunkowań procesów zarządzania zasobami ludzkimi wynikających z przemian następujących na rynku pracy. Zmiany zachodzące w obszarze gospodarki, kultury i demografii wymuszają nowe działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przemiany w zakresie dotychczas realizowanych subfunkcji składających się na funkcję personalną organizacji.
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowo – dydaktycznych oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i podyplomowych.
Podstawowe obszary tematyczne VI Konferencji:
• Przemiany roli i architektury działów HR,
• Organizacyjne i prawne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników,
• Przemiany rynku pracy,
• Kierunki zmian w zakresie dynamiki i wzorców karier zawodowych,
• Kierunki zmian systemów motywacyjnych,
• Kształcenie jako instrument przeciwdziałania zjawisku braku dopasowania popytu
i podaży na rynku pracy,
• Controlling personalny i mierniki efektywności funkcji HR w organizacji,
• Patologie w zarządzaniu organizacjami,
• Wyzwania w procesach kierowania.
W programie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – „Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”, przewiduje się:
• wygłoszenie wybranych referatów,
• wykłady,
• warsztaty prowadzone przez znane firmy szkoleniowe,
• panel dyskusyjny z udziałem praktyków.
Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: www.konferencjazzl.pl
Źródło: Informacja Organizatora

logo konferencja