Wysoka pozycja PŁ w rankingu szanghajskim GRAS

Opublikowano wyniki jednego z najbardziej prestiżowych i najważniejszych rankingów światowych – Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). Politechnika Łódzka, po raz kolejny, została wysoko sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach – mechanika (Mechanical Engineering) oraz biotechnologia (Biotechnology).

W dyscyplinie biotechnologia sklasyfikowano tylko dwie polskie uczelnie – Uniwersytet Warszawski (przedział 301 – 400) i Politechnikę Łódzką (przedział 401-500). W dyscyplinie mechanika sklasyfikowano w sumie sześć polskich uczelni, wszystkie z nich znalazły się w przedziale 301-400.

mat. promocyjny

 

O zasadach rankingu opowiada Justyna Kopańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej, zajmująca się tą tematyką od dawna:

ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) uwzględnia 54 dyscypliny przyporządkowane do 5 dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. W zestawieniach dla poszczególnych dyscyplin uwzględniono w sumie 1800 uczelni z 93 krajów. Najlepiej wypadł Harvard University, który stanął na najwyższym miejscu na podium aż 15 razy. Massachusetts Institute of Technology zwyciężył w 6 dyscyplinach.

ShanghaiRanking zaczął publikować rankingi by subject już w 2009 roku, ale w 2017 roku pierwszej publikacji doczekał się Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ranking przygotowany według nowej metodologii. Obecnie, metodologia rankingu uwzględnia pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), odsetek publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

 

Ranking GRAS jest tworzony, podobnie jak ranking szanghajski ARWU, przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Więcej informacji na stronie rankingu.

Źródło: www.p.lodz.pl