Wyniki rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka w piątek 23 lipca opublikowała listy osób przyjętych w ramach I etapu rekrutacji, które od października będą mogły rozpocząć studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/22. Niezmiennym od kilku lat hitem rekrutacji są kierunki związane z informatyką. 

Liczba zgłoszeń i zainteresowanie kierunkami

Kandydaci mogli złożyć podanie i wybrać do max. 8 kierunków. Największą liczbę zgłoszeń otrzymaliśmy na następujące kierunki informatyka (1194), informatyka stosowana (1055), automatyka i robotyka (707), zarządzanie i inżynieria produkcji (649), logistyka (641), automatyka i sterowanie robotów (609).

Podobnie jak w ubiegłych latach, największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki informatyczne prowadzone w języku angielskim Computer Science (14,5 zgłoszeń na miejsce) oraz Information Technology (12,0). W dalszej kolejności są to: zarządzanie (11,0), zarządzanie i inżynieria produkcji (10,8), logistyka (10,7), Business and Technology (10,3) inżynieria zarządzania (8,9), Modeling and Data Science (8,4), automatyka i robotyka (7,9) elektronika i telekomunikacja (7,6). Analizując tylko I priorytet, do grupy kierunków, na których była największa konkurencja należy dołączyć architekturę i Business Studies.

Politechnika Łódzka przygotowała na nowy rok akademicki na studia pierwszego stopnia4210 miejsc, w tym 3 820 na studia stacjonarne i 390 na studia niestacjonarne.

W tym roku w systemie rekrutacyjnym Politechniki Łódzkiej była porównywalna z rokiem ubiegłym liczba zgłoszeń na studia pierwszego stopnia – ponad 15000na studia pierwszego stopnia stacjonarne i ponad 1000 na studia pierwszego stopnia niestacjonarne.

Liczby przyjętych

Limity przyjęć na studia pierwszego stopnia zostały wypełnione w około 80 procentach. Na studia stacjonarne Politechnika Łódzka przyjęła 3048 osób i 321 na studia niestacjonarne. Oznacza to, że na niektóre kierunki rekrutacja się jeszcze nie zakończyła – z oferowanych 62 kierunków na studiach pierwszego stopnia wolne miejsca pozostały na 33 kierunkach, na niektórych tylko pojedyncze miejsca.

Listy przyjętych, zgodnie z praktyką stosowaną w uczelni, są listami ostatecznymi i te osoby, które dostały się na studia mogą już w pełni korzystać z wakacji.

Drugi etap rekrutacji

Na kierunki, na których nie został wypełniony limit Politechnika Łódzka przeprowadzi drugi etap rekrutacji, który rozpocznie się 29 lipca 2021 i potrwa do 14 września 2021 roku.

Pełna lista wolnych miejsc – kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji znajduje się na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

Nadal mogą się rejestrować kandydaci na studia drugiego stopnia. Rekrutacja dla nich zakończy się 16 września 2021 r. 

Źródło: Politechnika Łódzka