Wyniki rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka w piątek 22 lipca opublikowała listy osób przyjętych w ramach I etapu rekrutacji, które od października będą mogły rozpocząć studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/23. Niezmiennym od kilku lat hitem rekrutacji są kierunki związane z informatyką.

Liczba zgłoszeń i zainteresowanie kierunkami

Kandydaci mogli złożyć podanie i wybrać do max. 8 kierunków, ustawiając je w kolejności swoich priorytetów. W sumie na wszystkie kierunki stacjonarne było niemal 15250 zgłoszeń i 850 na studia niestacjonarne. Największą liczbę zgłoszeń otrzymaliśmy na następujące kierunki: informatyka (1103), informatyka stosowana (1031), automatyka i robotyka (706), zarządzanie i inżynieria produkcji (690), logistyka (648), automatyka i sterowanie robotów (567). Podane liczby pokazują, że kierunku te utrzymują się w ścisłej czołówce zainteresowania kandydatów od kilku lat.

Analizując tylko I priorytet, największym zainteresowaniem cieszyły się, podobnie jak w ubiegłych latach kierunki:

na studiach stacjonarnych: Computer Science (4,5 osoby na miejsce), Business and Technology (3 osoby na miejsce), Business Studies (2,7 osoby na miejsce), Information Technology (2,7 osoby na miejsce), architektura (2,6 osoby na miejsce), logistyka (2,2 osoby na miejsce), informatyka stosowana (2,0 osoby na miejsce),

na studiach niestacjonarnych: automatyka i sterowanie robotów (3,1 osoby na miejsce), informatyka (2,6 osoby na miejsce), zarządzanie i inżynieria produkcji oraz mechanika i budowa maszyn (1,8 osoby na miejsce).

Z dużym zainteresowaniem spotkały się też nowe kierunki zaproponowane w tegorocznej rekrutacji. Na kierunku aktuariat i analiza finansowa było 2,25 kandydatów na miejsce, a na anglojęzycznym kierunku Mathematical Methods in Data Analysis 3,8 kandydatów na miejsce.

Liczby przyjętych

Politechnika Łódzka przygotowała na nowy rok akademicki na studia pierwszego stopnia 3914 miejsc, w tym 3 614 na studia stacjonarne i 300 na studia niestacjonarne.

Limity przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia zostały wypełnione w 85 procentach – Politechnika Łódzka przyjęła 3002 osób. Na studia niestacjonarne na liście przyjętych znalazły się 290 osoby, co stanowi ponad 80-procentowe wypełnienie limitu. Oznacza to, że na niektóre kierunki rekrutacja się jeszcze nie zakończyła – na studiach pierwszego stopnia wolne miejsca pozostały na 25 kierunkach na studiach stacjonarnych i na 3 kierunkach na studiach niestacjonarnych.

Listy przyjętych, zgodnie z praktyką stosowaną w uczelni, są listami ostatecznymi i te osoby, które dostały się na studia mogą już w pełni korzystać z wakacji.

Drugi etap rekrutacji

Na kierunki, na których nie został wypełniony limit Politechnika Łódzka przeprowadzi drugi etap rekrutacji, który rozpocznie się 28 lipca 2022 i potrwa do 14 września 2022 roku.

Pełna lista wolnych miejsc – kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji znajduje się na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

 

Źródło: Politechnika Łódzka