Wyniki konkursu na propozycję aktywności podczas II Międzynarodowego Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast”

W dniach 7-8 czerwca 2022 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje II Międzynarodowy Kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”, który będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast widzianej przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu.

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie na stronie www.regeneracjamiast.pl

W ramach ogłoszonego 7 marca 2022 r. konkursu na propozycję aktywności podczas II Międzynarodowego Kongresu „Klimatyczna Regeneracja Miast” organizator zdecydował się przyznać trzy równorzędne nagrody dla:

  1. Pana Marcina Walczaka za propozycję stoiska wraz z prezentacją turbiny wiatrowej Feel the GUST of good energy ! GUST – Generative Urban Small Turbine
  2. Pani Kamili Buczyńskiej za propozycję stoiska Biodegradacja i biotransformacja odpadów przemysłowych
  3. Pana Kacpra Jaworskiego za propozycję prelekcji oraz stoiska Youth4Global Goals w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, cele numer 11 i 12

oraz trzy równorzędne wyróżnienia dla:

  1. Pani Dagmary Meksy za propozycję prezentacji oraz publikacji Coś więcej niż trawnik – czyli powierzchnia biologicznie czynna w 3D
  2. Pani Karoliny Murawskiej za propozycję prelekcji System zarządzania ściekami opadowymi
  3. Pana Jarosława Brodeckiego za propozycję panelu dyskusyjnego oraz interaktywnej gry w obrębie kongresu #WiemyCoChronimy – jak budować społeczeństwo aktywne, zaangażowane i pełne wiedzy?

Laureaci zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako wystawcy, uczestnicy prelekcji lub paneli dyskusyjnych.

GRATULUJEMY!