Wyniki konkursu na propozycję aktywności podczas I Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych”

W dniach 22-23 czerwca 2021 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy organizuje I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”, podczas którego zajmować się będziemy strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej.

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie na stronie www.regeneracjamiast.pl

W ramach ogłoszonego 1 marca 2021 r. konkursu na propozycję aktywności podczas I Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych” organizator zdecydował się przyznać dwa równorzędne wyróżnienia dla:

  1. Pana Dominika Malinowskiego studenta kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej za propozycję prezentacji/panelu dyskusyjnego Zwiększenie wydajności i przepustowości skrzyżowań z acykliczną sygnalizacją świetlną sieci miejskiej
  2. Pani Anety Sztandery studentki kierunku Inwestycje i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego za propozycję prelekcji Medykids dla wszystkich

Laureaci zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji lub paneli dyskusyjnych.

GRATULUJEMY!