Wykorzystać sztuczną inteligencję

Politechnika Łódzka i Artificial Intelligence Economic Development Corporation (AIEDC) mająca siedzibę w Stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych zawarły umowę o współpracy, która ułatwi realizację wspólnych celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych ze sztuczną inteligencją. 

Dokument został podpisany przez prof. Krzysztofa Jóźwika, rektora PŁ i Leonarda S. Johnsona, założyciela oraz dyrektora generalnego AIEDC.

Z oczywistych względów wynikających z pandemii podpisaliśmy dokument na odległość, po wcześniejszych ustaleniach, które rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Umowa obowiązująca przez dwa lata weszła w życie 9 listopada 2020 r. Planowana współpraca ma obejmować między innymi udostępnianie wyników badań nad sztuczną inteligencją oraz opracowywanie projektów badawczych, szczególnie z udziałem środowisk naukowo-biznesowych w Stanach Zjednoczonych.  

We wstępnych rozmowach prowadzonych z zarządem AIEDC zrodził się pomysł projektu do wspólnej realizacji, ale na razie ma on klauzulę poufności. W tej sprawie ukształtował się zespół zarządzający, którego członkami są z Politechniki Łódzkiej naukowcy z Instytutu Informatyki Stosowanej mający doświadczenie i dorobek w zakresie rozwoju najnowszych dziedzin informatyki. Są to: prorektor ds. kształcenia dr. hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, dr inż. Tomasz Jaworski i dr inż. Radosław Adamus. W zespole są także władze AIEDC dyrektor Leonard S. Johnson oraz prezes prof. dr inż. Alexander Nawrocki, a także członek zarządu Kris Skrinak, związany m.in. z Amazon Web Services. Planowane jest też zaproszenie do realizacji projektu naukowców z Wydziału Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej PŁ.

 

Jednym z głównych celów planowanej współpracy będzie wykorzystanie modelu sztucznej inteligencji opracowanego przez Paula Romera, zdobywcę Nagrody Nobla w 2018 roku – mówi prof. Alexander Nawrocki, który m.in. był dyrektorem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA, wykładowcą na Uniwersytecie w Montrealu, a nim zrobił międzynarodową karierę skończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na PŁ.

 

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ

Artificial Intelligence Economic Development Corporation wspiera instytucje i organizacje w rozwoju pomysłów opartych na sztucznej inteligencji. Celem tych działań jest poprowadzenie projektu od idei po jej przekształcenie w produkt przynoszący dochód. Wykorzystanie sztucznej inteligencji musi zmierzać do realizacji pomysłów, które będą miały wpływ na zrównoważony rozwój światowej gospodarki. Oczywiście sam pomysł to dopiero początek. Dalej potrzebni są ludzie, którzy podołają zadaniu, a przede wszystkim pieniądze inwestorów. Myślę, że podpisana umowa to krok, który daje impuls do działania. To pierwszy, ale ważny krok. 

Źródło: www.p.lodz.pl