Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej w programie ArCADia-TERMOCAD

20 lipca godz. 9.00 – 15:00 (wtorek), sala konferencyjna nr 114 w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, piętro I, al. Politechniki 32

Zakres szkolenia 6-godzinnego z programu ArCADia-TERMOCAD
Zalecana wersja programu — 7.0
Temat: Świadectwo energetyczne budynku według WT 2017

 1. Wstęp o firmie INTERsoft i produktach ArCADiasoft
 2. Opis obsługi i funkcjonalności programu ArCADia-TERMOCAD 7
 3. Przedstawienie projektu budynku do obliczeń
 4. Dane wejściowe: wybór obliczeń; adres, położenie, przeznaczenie budynku
 5. Struktura budynku:

— uruchomienie edytora graficznego TERMOCADIA i omówienie jego funkcjonalności

— stworzenie graficznego modelu budynku: wprowadzanie terenu, kondygnacji, pomieszczeń, rzutów, przekrojów, przegród, właściwości i parametrów obiektów, wykazów; model 3D

 1. Synchronizacja TERMOCADII z ArCADia-TERMOCAD, przekazywanie danych o budynku
 2. Sprawdzenie i omówienie danych przekazanych z rysunku; wyjaśnienie zasad obustronnej komunikacji
 3. Straty ciepła – podgląd struktury budynku zaimportowanej z rysunku
 4. Strefy cieplne – wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło:
  — omówienie sposobów i kryteriów tworzenia stref cieplnych
  — definiowanie stref ogrzewanych i nieogrzewanych
  — definiowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w budynku
  — obliczanie zysków od nasłonecznienia i zysków wewnętrznych
  — obliczanie współczynnika pojemności cieplnej budynku metodą szczegółową i uproszczoną
 5. Certyfikat – definiowanie systemów, wyznaczanie sprawności cząstkowych i całkowitych:

— definiowanie systemu ogrzewania
— definiowanie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczanie QWnd
— definiowanie systemu chłodzenia
— definiowanie systemu oświetlenia
— zapisywanie i wczytywanie szablonów źródeł ciepła, chłodu, oświetlenia
— tworzenie grup oraz definiowanie wielu źródeł

 1. Podgląd i edycja świadectw charakterystyki energetycznej
 2. Raporty i wydruki
 3. Przesył ŚCHE do Centralnego rejestru lub zapisanie pliku w formacie XML
 4. Efekt ekologiczny i ekonomiczny, metoda zużyciowa, projektowana charakterystyka energetyczna
 5. Ręczne definiowanie przegród i struktury budynku bez użycia edytora graficznego TERMOCADIA

Przed szkoleniem, z min. tygodniowym wyprzedzeniem, należy wypełnić formularz na stronie: https://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form

w celu uzyskania licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach.

Szkolenia są przeznaczone głównie dla studentów kierunków: Budownictwo, Architektura, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska.