Wykład wybitnego fizyka i noblisty prof. Klausa von Klitzinga na UŁ

 

 

W Pałacu Biedermanna, 30 sierpnia odbył się XXIX wykład rektorski, który wygłosił prof. Klaus von Klitzing – niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Prof. Klaus von Klitzing w 1985 roku otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie kwantowego efektu Halla. Jest dyrektorem i członkiem rady naukowej Instytutu Badań Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Stuttgarcie oraz członkiem Narodowej Akademii Nauk.

„Solar Energy: Can Photovoltaic Prevent Climate Catastrophe?” –  tak brzmiał tytuł wykładu prof. Klausa von Klitzinga, jednego z najwybitniejszych dziś fizyków na świecie. Naukowiec, który jest dyrektorem i członkiem rady naukowej Instytutu Badań Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Stuttgarcie oraz członkiem Narodowej Niemieckiej Akademii Nauk, skupił się w nim na kwestiach ochrony środowiska z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza słonecznej, tak by zapobiec katastrofie klimatycznej.

Po wykładzie znakomity fizyk odpowiadał na pytania słuchaczy, wywiązała się ciekawa dyskusja.

Wykłady Rektorskie na Uniwersytecie Łódzkim organizowane są od ponad 10 lat. Do ich wygłaszania zapraszane są wielkie postacie życia naukowego i społecznego, których dorobek zwykle ma charakter interdyscyplinarny i daleko wykracza poza mury uczelni. Dzięki temu wykłady stają się atrakcyjne dla szerokiego audytorium, co gwarantuje ciekawe dyskusje i wymianę poglądów.

Prof. Klaus von Klitzing jest gościem honorowym międzynarodowej konferencji „European Conference on Surface Science ECOSS 36” organizowanej w dniach 28.08-01.09. 2023 r. w Łodzi przez Uniwersytet Łódzki. ECOSS jest jedną z największych międzynarodowych konferencji, która od lat 70-tych ubiegłego wieku gromadzi corocznie blisko 500 wybitnych przedstawicieli nauk fizycznych, chemicznych, matriałowych i biologicznych zajmujących się baniem powierzchni materiałów i zastosowaniem tych badań w nowoczesnej nanotechnologii.

 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ i UMŁ

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki