Wyjątkowa inauguracja roku akademickiego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej będzie obfitowała w istotne dla życia akademickiego wydarzenia. Była ona wyjątkowa między innymi ze względu na zmianę struktury i nazwy Wydziału. Z dniem 2 października 2017 r. Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii połączą się i przekształcą w Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Podczas uroczystości zainaugurowany został pilotażowy program studiów dualnych. Jest to nowość w kształceniu polegająca na równoczesnym zdobywaniu wiedzy akademickiej w uczelni oraz doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach. Wyjątkowość studiów dualnych polega na tym, że studenci w trakcie roku akademickiego zdobywają kluczowe kompetencje nie tylko pod okiem nauczycieli akademickich, ale także praktyków – specjalistów i menedżerów z korporacji międzynarodowych, jak również krajowych firma działających w regionie łódzkim. Partnerami biorącymi udział w projekcie pilotażowym są firmy BSH, Rosmann, Browin oraz Izodom. Studenci kończący studia w systemie dualnym będą mogli nie tylko legitymować się dyplomem ukończenia studiów, ale także świadectwem pracy potwierdzającym doświadczenie zawodowe, co znacznie zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

W roku akademickim 2017/18 w programie pilotażowym uczestniczą studenci V semestru studiów pierwszego stopnia realizowanych na profilach praktycznych na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie (inżynierskie). Studenci zrekrutowani do programu już od lipca 2017 biorą udział w letnich, płatnych praktykach w wymienionych firmach. W semestrze V studenci będą realizować naukę w systemie: 4 dni pracy na uczelni, 1 dzień praktyk w przedsiębiorstwie. W semestrze VI i VII będę to już 2 dni praktyk w przedsiębiorstwie. W semestrze VIII studenci będą realizować praktykę przez 20 tygodni. W ramach studiów dualnych studenci mogą przygotowywać prace inżynierskie tematycznie związane z potrzebami przedsiębiorstwa, które będą przygotowywane pod opieką przedstawiciela firmy.

Wyjątkowy charakter inauguracji podkreślił również wykład pod tytułem „Początki końca świata” , który wygłosił znany reżyser – Krzysztof Zanussi.

Udział w inauguracji wzięli przedstawiciele łódzkich uczelni oraz przedsiębiorstw regionu łódzkiego.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej