Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego świętuje 25-lecie

We wtorek 24 września br. Wydział Zarządzania UŁ odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia działania. Społeczność akademicka, wraz z partnerami naukowymi i biznesowymi, a także zaproszonymi gośćmi oficjalnie uczci ćwierć wieku istnienia Wydziału, który wykształcił niemal 24 000 absolwentów. O godzinie 11:00 odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału połączone z nadaniem auli A3 imienia prof. Zofii Mikołajczyk, która współtworzyła polską szkołę nauk o zarządzaniu.

24 września br. to wyjątkowy dzień, kiedy społeczność akademicka wraz z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi spotka się, aby wspólnie uczcić powstanie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym punktem jubileuszu jest gala połączona z uroczystym posiedzeniem Rady Wydziału, na której reprezentacyjna aula A3 otrzyma imię Pani Profesor Zofii Mikołajczyk – wieloletniego kierownika Katedry Organizacji i Kierowania, a następnie Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, współtwórcę polskiej szkoły nauk o zarządzaniu, wybitnego eksperta w dziedzinie metod i technik zarządzania oraz zarządzania zmianami.

Goście Wydziału będą także mogli zapoznać się z wystawą prezentującą wspomnienia absolwentów, którzy nadsyłali swoje historie w ramach specjalnego konkursu jubileuszowego.

Ćwierć wieku działalności WZ pokazało, jak wiele można zrobić na rzecz rozwoju naukowego i dydaktycznego nie tylko regionu, ale także kraju. Aktualnie Wydział obejmuje dziewięć katedr i kształci blisko cztery tysiące studentów na osiemnastu kierunkach studiów. Od 12 lat posiada kategorię naukową A. Wydział Zarządzania jest także jednym z wydziałów najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia na Uniwersytecie Łódzkim. Nauka tutaj to także lepsze perspektywy na przyszłość – nie tylko ze względu na wiedzę wynoszoną ze studiów, ale także na szeroką współpracę Wydziału z przedsiębiorstwami (Rada Biznesu) oraz instytucjami publicznymi (Rada Menedżerów Publicznych), które wspierają studentów swoim doświadczeniem, nagradzają najlepsze prace dyplomowe oraz oferują praktyki, staże i pracę najlepszym żakom.

Źródło: Wydział Zarządzania UŁ